ساختارهای توصیف روندها

Structures of Describing Trends

 

 

در این مقاله اکسیری می‌خواهیم راجع به انواع ساختار توصیف Trend یا روند ها در نمودار های رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک با شما صحبت کنیم. ما سه Structure یا ساختار برای توصیف روند ها داریم که یکی از آن‌ها فعل و قیدی، و دو تای دیگر اسم و صفتی است. با ساختار اول که فعلی قیدی است شروع می‌کنیم. برای مثال می‌گوییم یک متغیر Increased markedly یا Decreased hugely یا Declined minimally. می‌دانید که اگر قرار باشد از یک فعل Extreme استفاده کنیم دیگر قید نمی‌آوریم. در این حالت می‌گوییم:

This variable rocketed/boomed/plunged/dived.

 

ساختار دوم اسم و صفتی است. در ساختار دوم از ساختار there was/ there were استفاده می‌کنیم. مثلا می‌گوییم:

There was a marked increase in something.

There was a huge decrease in something.

There was a minimal decline in something.

 

اگر حالت Extreme باشد دیگر صفت نمی‌آید. در این حالت می‌شود:

There was a rocket in something.

There was a boom in something.

There was a plunge in something.

There was a dive in something.

 

ساختار سوم نیز اسم و صفتی است. این حالت بیانگر این موضوع است که این متغیر چیزی را تجربه کرده است. این حالت مقداری متفاوت است و بیشتر مناسب فضای آکادمیک تر. پس در این وضعیت می‌گوییم:

Variable 1 experienced a marked increase in 2010.

Variable 1 experienced a huge decrease in 2010.

Variable 1 experienced a minimal decline in 2010.

کلاس زبان        آزمون ماک آیلتس         دوره آیلتس

وقت تمرین است!

1) برای توصیف روند ها چند تا ساختار داریم؟

2) چند تا از این ساختار ها فعل و قیدی هستند و چند تا از این ساختار ها اسم و صفتی اند؟

3) در حالتی که افعال و اسامی Extreme باشند چه اتفاقی برای صفت ها و قید ها میفتد؟‌

 

اگر پاسخ همه ی این سوال ها را می دانید، یعنی ساختارهای توصیف روندها را به خوبی آموخته اید. وقت آن رسیده است که به سراغ مقالات بعدی اکسیر بروید.

 

    دوره‌ی آنلاین زبان