توصیف شباهت ها و تفاوت ها – رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک

Describing Similarities and Differences

 

در این مقاله اکسیری می خواهیم به اتفاق یکدیگر یاد بگیریم چگونه شباهت ها و تفاوت ها را در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک توصیف کنیم. این موضوع، مبحث بسیار مهمی در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک است. در اینجا ما برای توصیف شباهت ها یا Similarities دو جغد زیبای مشابه به هم داریم. از یک جمله ساده استفاده می کنیم که به آن Independent clause یا IC هم می گوییم. اگر احیانا نمی دانید IC چیست، مبحث عبارت، جمله واره و جمله را که در مفاهیم پایه ای رایتینگ (writing Basic Concepts) گفته شد حتما مجددا بخوانید.

جغدها برای توصیف شباهت ها

اما مدل هایی که ما به وسیله ی آن ها می توانیم Similarities یا شباهت را توصیف کنیم چیستند؟

توصیف شباهت های چند آیتم

ساختار شماره یک توصیف شباهت ها

می توانیم از کلمه Both استفاده کنیم. برای مثال می گوییم:

Both owls are pink.

ساختار شماره دو توصیف شباهت ها

می توانیم از ساختار be like استفاده کنیم. مثال:

The owl on the left is like the owl on the right.

ساختار شماره سه توصیف شباهت ها

استفاده از ساختار be similar to:

Left owl is similar to right owl.

به این صورت می توانید Similarities یا شباهت دو آیتم را توصیف کنید.

 

توصیف تفاوت های چند آیتم

به تصویر زیر توجه کنید. اگر بخواهیم Differences یا تفاوت ها را بین دو آیتم توصیف کنیم، دو راه داریم. یا جمله مرکب یا Compound می سازیم و یا جمله ی Complex یا پیچیده می سازیم.

کوچولوها برای توصیف تفاوت ها

اگر بخواهیم جمله Complex بسازیم می گوییم:

Catherine is brown-skinned while MJ is yellow-skinned.

 

اگر بخواهیم جمله Compound یا مرکب بسازیم که همان مفهوم و معنا را بدهد می گوییم:

Catherine is brown-skinned; however, MJ is yellow-skinned.

 

در هر دوی این جملات به تفاوت این دو آیتم اشاره شده است و هر دوی این جملات، دو جمله ای هستند.

 

اما به سراغ یک نمونه سوال آیلتس بریم. به این دو آیتم در طول زمان نگاه کنید:

Pay attention to the rate of smoking in Xland between 2005 and 2020.

نمونه آیلتس - توصیف شباهت ها و تفاوت ها

در این نمودار از سال 2005 تا 2010 شباهت وجود دارد. پس یک جمله ساده داریم:

The rate of smoking for both men and women increased from 2005 to 2010.

این می شود توصیف یک Similarity یا شباهت.

اما اگر بخواهیم یک تفاوت را توصیف کنیم چه می گوییم؟

The smoking rate in women decreased between 2010 and 2015 while it increased among men.

در اینجا ما با استفاده از واژه while یک جمله Complex ساختیم و به Difference یا تفاوت این دو آیتم اشاره کردیم.

وقت تمرین است!

1) برای توصیف یک Similarity یا شباهت چند راه داریم و چند مدل جمله می توان گفت؟

2) از نظر ساختار، جمله یک جمله ای که Similarity را توصیف کند چه مدلی است؟

3) برای توصیف یک تفاوت یا Difference چند مدل جمله از نظر ساختار می توان ساخت؟

 

اگه پاسخ تمام این سوالات را می دانید، می توانید به سراغ مقالات بعدی اکسیر بروید.

دسترسی سریع به لینک های مفید:

دوره آیلتس | دوره آنلاین آیلتس | کلاس زبان | مشاوره آیلتس

دوره آنلاین رایتینگ آیلتس | دوره آنلاین گرامر انگلیسی