مشخصات فردی

اهداف
قصد شرکت در چه نوع کلاس هایی را دارید؟
برای رسیدن به سطح مورد نظرتان چقدر زمان دارید؟
هدف شما از یاد گیری از زبان انگلیسی چیست؟
چه نمره ای از آزمون احتیاج دارید؟
چه تاریخی قصد دارید در آزمون اصلی شرکت کنید؟

نحوه آشنایی با ما
معرفی دوستان
از اینترنت
سایر موارد
تلفن ضروری
تحصیلات
تاریخ تولد
شماره WhatsApp