مقدمه ای بر آزمون پی تی ای

PTE Introduction

 

مقدمه ای بر آزمون پی تی ای : آزمون پی تی ای (PTE: Pearson Test of English) را Pearson Education، که یک شرکت آموزشی است، تهیه و اجرا می کند. آزمون PTE کامپیوتری بوده و برای اهداف ادامه تحصیل در خارج از کشور و مهاجرت مورد استفاده قرار می گیرد. نتیجه ی آزمون معمولا پس از 5 روز کاری ارایه می شود.

 

آزمون PTE دو نوع دارد: پی تی ای جنرال و پی تی ای آکادمیک (PTE Academic, PTE General)

انواع آزمون پی تی ای PTE
PTE General PTE Academic