معرفی مهارت ریدینگ پی تی ای

PTE Academic Part 2 Reading Introduction

 

در این مقاله به طور کامل درباره مهارت ریدینگ پی تی ای توضیح داده ایم.

قسمت دوم آزمون پی تی ای مهارت خواندن Reading متقاضیان PTE را در زبان انگلیسی آکادمیک مورد ارزیابی قرار می دهد.

 

قسمت دوم: خواندن ریدینگ PTE
طبیع فعالیتItem Typeمحدودیت زمانی
چند گزینه ای با یک پاسخMultiple Choice, Choose Single Answer۳۲ تا ۴۱ دقیقه
چند گزینه ای با چند پاسخMultiple Choice, Choose  Multiple Answers
مرتب کردن پاراگراف هاRe-order Paragraphs
تکمیل جای خالی های  ریدینگReading: Fill in the Blanks
جای خالی ترکیبی ریدینگ و رایتینگReading & Writing: Fill in the Blanks

 

قسمت دوم آزمون پی تی ای آکادمیکPTE Academic  یا ریدینگ PTE چیست؟

ریدینگ پی تی ای توانایی متقاضی PTE‌ را در درک انگلیسی نوشتاری در فضایی آکادمیک مورد ارزیابی قرار می دهد. متون این بخش اصلی Authentic‌ بوده و برای آزمون نوشته نشده اند.

پنج نوع فعالیت خواندنی در آزمون ریدینگ پی تی ای آکادمیک PTE Academic Reading‌ وجود دارد. مدت زمان کل این مهارت بین ۳۲ تا ۴۱ دقیقه بوده و به ترکیب فعالیت ها بستگی دارد. فعالیت آخر ترکیبی بوده و هر دو مهارت ریدینگ و رایتینگ را می سنجد.

جدول اجزای مهارت ریدینگ آزمون پی تی ای PTE Academic Reading Items

قسمت دوم: خواندن ریدینگ PTE – زمان کل ۳۲ تا ۴۱ دقیقه
طبیعت فعالیتشرح فعالیتمهارت های مورد ارزیابیطول متن
چند گزینه ای با یک پاسخMultiple Choice, Choose Single Answerپس از خواندن یک متن، یک گزینه از گزینه های سوالات این بخش را با توجه به محتوا یا لحن نوشته انتخاب می کنیم.ریدینگ Reading

 

تا ۳۰۰ کلمه
چند گزینه ای با چند پاسخMultiple Choice, Choose  Multiple Answersپس از خواندن یک متن، چند گزینه از گزینه های سوالات این بخش را با توجه به محتوا یا لحن نوشته انتخاب می کنیم.ریدینگ Reading

 

تا ۳۰۰ کلمه
مرتب کردن پاراگراف هاRe-order Paragraphsچند جعبه متن با ترتیب بهم ریخته ظاهر می شود. این پاراگراف ها باید به ترتیب چیده شوند.ریدینگ Reading

 

تا ۱۵۰ کلمه
تکمیل جای خالی های  ریدینگReading: Fill in the Blanksمتنی با چند جای خالی داده می شود. کلمات یا عبارات داده شده درون جعبه آبی رنگ را می کشیم و داخل جاهای خالی می گذاریم.ریدینگ Reading

 

تا ۸۰ کلمه
جای خالی ترکیبی ریدینگ و رایتینگReading & Writing: Fill in the Blanksمتنی با چند جای خالی داده می شود. کلمات یا عبارات داده شده از لیست کرکره ای را انتخاب می کنیم.ریدینگ Reading و

رایتینگ Writing

تا ۳۰۰ کلمه

 

متن داده شده در آیتم های ریدینگ PTE در رایتینگ آزمون PTE Academic، روی موضوعات آکادمیک متمرکز است، موضوعاتی مثل بشریت Humanities، علوم طبیعی Natural Science و علوم اجتماعی Social Science. مطالبی که در این متون داده می شود ممکن است برای متقاضی PTE‌ ناآشنا باشد اما نیازی به دانستن آن ها ندارد چرا که هرچه لازم است در خودِ آن متن Passage آورده شده است.

 

متقاضی PTE می تواند با استفاده از خودکار و دفترچه یادداشتش (Erasable Noteboard Booklet and pen)، هنگام خواندن آن Passage برای خودش یادداشت برداشته و سپس حین نگارش جمله ی خلاصه، از آن ها استفاده کند.

 

زمان هر آیتم Reading به صورت جداگانه حساب می شود. در گوشه بالا سمت راست، زمانی که متقاضی دارد به صورت شمارش معکوس به نمایش در می آید.

 

مطالب مرتبط

 

ریدینگ PTE – چند گزینه ای با یک پاسخ

ریدینگ PTE – چند گزینه ای با چند پاسخ

ریدینگ PTE – مرتب کردن پاراگراف ها

ریدینگ PTE – تکمیل جاهای خالی ریدینگ

ریدینگ PTE – جای خالی ترکیبی ریدینگ و رایتینگ

دوره‌ های آنلاین زبان