سازماندهی پاراگراف های رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک

Organising IELTS Writing Task 1 Paragraphs – Part 3

 

در این مقاله اکسیری سازماندهی پاراگراف های رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک می خواهیم به شما یاد بدهیم چگونه پاراگراف های گزارش یا Report رایتینگ تسک 1آکادمیک را Organize کنید. شما در این مطلب قسمت سوم این مقاله را مطالعه می کنید.

 

قسمت سوم سازماندهی پاراگراف های رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک

……… می توانید Plan و Outline آن را بکشید. یعنی اینکه می خواهید چکار کنید و چگونه بنویسید و چطور به جزئیات اشاره کنید؛ سپس نوشته را تنظیم کنید.

یک نمونه دیگر:

Writing Task 1 –Sample 02

You should spend 20 minutes on this task.

The table below gives information about changes in modes of travel in the Netherlands between 2001 and 2006.

نمونه جدول رایتینگ آیلتس متوسط مسافت طی شده

 

Big Picture و Overview

طبق معمول اولین سوالی که از خودمان می پرسیم بحث Big Picture و Overview است. چه چیزی در این نمودار بیرون می زند و توجه بیشتری را به خودش جلب می کند؟ در نگاه اول می توانید ببینید که چه در سال 2001 و چه در سال 2006 بیشترین Average distance که Travel شده، توسط خودرو بوده است. در سال 2001، 3199 مایل، و در سال 2006، این مقدار به 4806 مایل افزایش یافته است. می توانیم به این مسئله به عنوان Big Picture در پاراگراف Introduction یا شاید در پاراگراف Summary اشاره کنیم.

این مطلب رو هم بخونید!
سوالات متداول اسپیکینگ آیلتس

کار دیگری که می توانیم انجام بدهیم این است که بگوییم به استثنا دو آیتم اول، بقیه آیتم ها از 2001 تا 2006 یعنی در یک بازه ی 5 ساله، افزایش یافته اند. این می تواند به عنوان یک Overview در پاراگراف Introduction یا Summary به آن اشاره شود.

 

Rank و Trend

اما به سراغ بحث Rank و Trendمی رویم. برای اینکه تصمیم بگیریم این آیتم ها را چگونه با هم Rank کنیم و Trend شان را بگوییم، باید ببینیم که چه دسته بندی در موردشان می توانیم انجام بدهیم، چند Body paragraph می توانیم برایشان بنویسیم، و این Rank ها و Trendها را چگونه می توانیم توصیف کنیم.

یکی از کارهایی که میتوانیم انجام بدهیم این است که Top و Bottom را از همدیگر جدا کنیم. برای مثال آیتم های Bicycle ، Local Distant Bus، و Taxi را به عنوان Bottom ها بیاوریم. در ادامه car، Local Bus، Train و … را به عنوان Top ها بنویسیم و Rank و Trend آن ها را هر دو با هم بگوییم. آن ها را با هم مقایسه کنیم و بگوییم فلان آیتم بزرگ ترین است، به دنبالش آیتم بعدی است و از این سال تا آن سال این افزایش را داشته است، این کاهش را داشته است و… اینطور می توانیم در دو Body paragraph دیتا را آنالیز کرده و Rank و Trend آن ها را توصیف کنیم.

این مطلب رو هم بخونید!
گرامر آیلتس

در ادامه دو Sample دیگر برای شما آورده ایم. Sample سوم و Sample چهارم. شما به همین روالی که توضیح داده شد، این چهار سوال را از خودتان بپرسید. دیتاهایتان را آنالیز کنید، پاراگراف بندی ها را که بخش بسیار مهمی است مشخص کنید، نوشته تان را کامل بنویسید و به استادتان تحویل بدهید.

Writing Task 1 – Sample 03

You should spend 20 minutes on this task.

The charts below show the number of Japanese tourists travelling abroad between 1985 and 1995 and Australia’s share of the Japanese tourist market.

نمودار رایتینگ تسک یک اکادمیک ایلتس توریست ژاپن و استرالیا

 

Writing Task 1 – Sample 04

You should spend 20 minutes on this task.

The pie graphs show the nutritional consistency of two dinners.

این مطلب رو هم بخونید!
ادبیات توصیف روندهای ثابت

نمودار رایتینگ تسک یک اکادمیک ایلتس مقایسه دو وعده غذا

 

وقت تمرین است!

1) در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک، از نظر ساختار یا ساختمان چند بخش وجود دارد؟

2) کدام یکی از این بخش ها ضروری نیست؟ در این بخش غیر ضروری، چه محتوایی نوشته می شود؟

3) پاراگراف Introduction چند بخش دارد؟

4) در دسته اول که در این مقاله در خصوص آن‌ها بحث کردیم، یعنی Graphs, charts and tables، درBody paragraph ها چه کارهایی انجام می دهیم؟

5) این Body paragraph ها را در چند مدل مختلف می توانیم دسته بندی کنیم؟ یعنی دیتایی را که به ما داده شده است، چگونه می توانیم تقسیم بندی کنیم؟

اگه جواب همه ی این سوال ها را می دانید، این مقاله ی مهم اکسیری را به خوبی یاد گرفته اید و زمان آن رسیده است که شروع به نوشتن رایتینگ تسک1 آیلتس کنید.

قسمت اول این مقاله | قسمت دوم این مقاله | قسمت سوم این مقاله 

 

دوره های آنلاین آیلتس

دوره های حضوری آیلتس