A Closer look at Extended Definition Pattern

 

 

در این اکسیر می‌خواهیم به بررسی جزییات الگوی Extended Definition بپردازیم و نگاه دقیقی به الگوی Extended Definition در نگارش یک پاراگراف داشته باشیم.

 

اگر با متون علمی زیاد سروکار دارید، می خواهید رایتینگ بنویسید و قصد شرکت در آزمون های آکادمیکی مثل آیلتس را دارید، باید ساختار پاراگراف ها را به خوبی بلد باشید. اما این الگو یعنی Extended Definition بسیار مهم تر از بقیه الگوها است. در این مطلب با بررسی جزییات الگوی Extended Definition در یک پاراگراف این موضوع به شکلی شفاف شرح و بسط داده می شود.

جزییات الگوی Extended Definition

 

 

 

در ابتدا به این داستان دقت کنید:

تصور کنید که در یک کارخانه کارکنان درخواست افزایش حقوق دارند. در این شرایط امکان صحبت تک تک آنها با مدیرعامل وجود ندارد، پس کارگران یک نماینده انتخاب می کنند تا فقط نماینده صحبت کند. تعداد این افراد اهمیتی ندارد ممکن است 15 یا 10000 نفر باشند. اما در هر صورت باید یک نماینده انتخاب کنند تا پیام را به مخاطب انتقال دهد.

 

برمی‌گردیم به بحث اصلی

فرض کنید چند جمله داریم که با یکدیگر یک پاراگراف را می سازند. تمامی این جملات قصد بیان یک موضوع واحد را دارند مثل افزایش حقوق. اما دلیل آن جزء جزییات است و فقط نماینده وظیفه بیان موضوع اصلی که افزایش حقوق است را دارد. پس این می شود جمله Main Idea یا همان Topic Sentence.

 

تعداد جملاتی که بعدا در توضیح Main Idea می آوریم اهمیتی ندارد. ولی باید از نظر کمی و کیفی کافی باشد و Main Idea به درستی شفاف سازی شود و به مخاطب منتقل شود.

 

پس پاراگراف Extended Definition یک موضوع دارد که کل پاراگراف در مورد همان موضوع صحبت می کند. نماینده یا Main Idea موضوع را مطرح می کند و بقیه جملات توضیح آن هستند.

 

حال که با تعریف این پاراگراف آشنا شدید به اکسیرهای بعدی مراجعه کنید تا با انواع و اقسام آن هم آشنا شوید.