معرفی کلمات ربط Correlative Conjunctions

Introduction of Correlative Conjunctions

 

 

در این اکسیر به سراغ کلمات ربط Correlative Conjunctions در زبان انگلیسی می رویم. این کلمات ربط به صورت دوتایی یا Pair هستند که کارشان متصل کردن Words ،Phrases و Clauses است.

 

خیلی مهم است که دو موردی که به هم متصل می شوند از نظر کلاس گرامری با هم منطبق باشند و ساختاری که در آن ها استفاده می شود یکی باشد.

 

این دسته از کلمات به 7 بخش تقسیم می شوند:

  • As, as
  • Both, and
  • Either, or
  • Neither, nor
  • Not only, but also
  • Whether, or
  • No sooner, than

 

 

قبل از آن که به سراغ تک تک این موارد و مثال هایش برویم باید با ساختارهای موازی آشنا شوید پس به اکسیر بعد رفته و آن را خوب یاد بگیرید.

 

    دوره‌ی آنلاین زبان