آهنگِ اُفت و خیز صدا در تلفظ انگلیسی

Intonation in English Pronunciation

 

تعریف آهنگ اُفت و خیز صدا : در معرفی تلفظ انگلیسی اشاره ی کوچکی به این موضوع شد که هر صدایی که تولید می‌شود دارای یک نُت است. این نُت از دید موسیقی روی خطوط حامل جایگاه خاصی دارد و دارای هویت ثبت شده ایست. هر انسانی که به هر زبانی صحبت می کند، و حتی دیگر موجودات زنده که صدا تولید می‌کنند، همگی صداهایی با نُت های خاصی تولید می‌کنند. اگر گستره ی این نُت ها محدود باشد، گوینده intonation خوبی ندارد؛ یا به اصطلاح مونوتون Monotonous است. از ویژگی های جذاب صحبت کردن، داشتن تنوع در نُت های تولیدی است. اُفت و خیز این صداها، یا این آهنگ، بسیار مهم است.

آهنگ صدا به ارتباطات ما هیجان می‌بخشد؛ از آهنگ اُفت و خیز کلمات غافل نشوید.

 

انواع آهنگ اُفت و خیز صدا

اینتونیشن می‌تواند خیزان، اُفتان، یا در مواقع خاص به صورت ترکیبی خیزان-اُفتان یا اُفتان-خیزان باشد. در ادامه به بررسی اصلی های آهنگ اُفت و خیز کلمات، یعنی آهنگ اُفتان و آهنگ خیزان می‌پردازیم.

 

آهنگ اُفتان

آهنگ اُفتان یا Falling Intonation در موارد زیر اتفاق می افتد:

 

جملات خبری

 • Nice to meet
 • I’ll be back in a

 

جملات دستوری

 • Write your name ↘here.
 • Show me what you’ve ↘written.

 

سوالات با کلمه پرسشی Wh

 • What country do you come ↘from?
 • Where do you ↘work?
 • How are you going to do ↘ that?

 

سوالات Tag برای غیرمستقیم اطلاع دادن

 • He thinks he’s so clever, doesn’t ↘he?
 • She’s such a nuisance, isn’t ↘she?

 

جملات تعجبی

 • How nice of ↘ you!
 • That’s just what I ↘need!

 

آهنگ خیزان

آهنگ خیزان یا Rising Intonation در موارد زیر اتفاق می‌افتد:

 

سوالات Yes/No:

 • Do you like your new ➚teacher?
 • Have you finished ➚already?

 

سوالات Tag برای مطمئن شدن:

 • We’ve met already, ➚haven’t we?
 • You like fish, ➚don’t you?

 

نمونه ای از آهنگ خیزان-اُفتان:

 • Are you having ➚soup or ➘salad?
 • Is John leaving on ➚Thursday or ➘Friday?

نمونه ای از آهنگ اُفتان-خیزان:

 • Perhaps we could ➘vis➚it the place?
 • Should we ➘cop➚y the list?
 • So you’d be willing to confirm that? …Well … I ➘sup➚pose so …

 

دوره‌ های آنلاین زبان

آموزش آیلتس | آموزشگاه زبان | خودآموز آیلتس | منابع آیلتس | آموزش انگلیسی