سبد خرید 0 021 26 70 99 17

پاسخگویی از 12:30 الی 19:00

 ورود / ثبت نام
0

تماس تلفنی از ۱۲:۰۰ الی ۲0:۰۰

0

تماس تلفنی از ۱۲:۰۰ الی ۲0:۰۰

ورود به کلاس های آنلاین

لینک مستقیم ورود به کلاس های آکادمی اکسیر

 

جهت ورود به کلاس خود می توانید در روز و ساعت مقرر، 5 دقیقه پیش از شروع کلاس روی لینک ورود به اتاق مجازی کلیک یا تپ نمایید

 

دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری استاد ورود به کلاس
Intermediate 2

کد : 30445

شنبه – چهارشنبه 16:30 تا 18:30 استاد: نورسا زمانی ورود به اتاق مجازی
Pre intermediate 1

کد : 30444

شنبه – چهارشنبه 18:45 تا 20:45 استاد: نورسا زمانی ورود به اتاق مجازی
Pre intermediate 1 Bootcamp

کد : 30448

شنبه – چهارشنبه 16:30 تا 21:00 استاد: سجاد حسینی ورود به اتاق مجازی
IELTS 2

کد : 30447

شنبه – چهارشنبه 18:45 تا 20:45 استاد: محمود مهرعلیان ورود به اتاق مجازی
Pre intermediate 3

کد : 30443

یکشنبه – سه شنبه 16:30 تا 18:30 استاد: نورسا زمانی ورود به اتاق مجازی
Pre intermediate 3

کد : 30446

یکشنبه – سه شنبه 18:45 تا 20:45 استاد: محمود مهرعلیان ورود به اتاق مجازی
Pre intermediate 2

Boot Camp

کد : 40456

شنبه – چهارشنبه 16:30 تا 21:00 استاد: سجاد حسینی ورود به اتاق مجازی
IELTS 2

کد : 30452

دوشنبه ها 16:30 تا 18:30

19:00 تا 21:00

استاد: سجاد حسینی ورود به اتاق مجازی