سبد خرید 0 021 26 70 99 17

پاسخگویی از 12:30 الی 19:00

 ورود / ثبت نام
0

تماس تلفنی از ۱۲:۰۰ الی ۲0:۰۰

0

تماس تلفنی از ۱۲:۰۰ الی ۲0:۰۰

رزرو مشاوره و تعیین سطح بوت کمپ نمره 7.5 آیلتس با استاد سجاد حسینی

ظرفیت جدید باز شد

رزرو مشاوره تلفنی بوت کمپ با استاد سجاد حسینی – منتظر تماس از 02/08/16 الی 02/08/21 باشید
30,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر از 10 نفر
رزرو مشاوره تلفنی بوت کمپ با استاد سجاد حسینی – منتظر تماس از 02/07/27 الی 02/08/04 باشید
30,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر از 20 نفر
رزرو مشاوره تلفنی بوت کمپ با استاد سجاد حسینی – منتظر تماس تا 02/06/22 باشید
30,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر از 50 نفر
رزرو جلسه مشاوره آنلاین گروهی بوت کمپ با استاد سجاد حسینی – دوشنبه 1402/05/16 – ساعت 16:30 الی 18:30
40,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر از 40 نفر
رزرو جلسه مشاوره و تعیین سطح بوت کمپ (حضوری) – پنجشنبه – 1401/11/20 – 13:00
25,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر از 40 نفر
رزرو جلسه مشاوره آنلاین گروهی بوت کمپ با استاد سجاد حسینی – دوشنبه 1402/05/16 – ساعت 19:00 الی 21:00
40,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر از 30 نفر
رزرو جلسه مشاوره حضوری گروهی بوت کمپ با استاد سجاد حسینی – پنجشنبه 1402/05/12 – ساعت 18:00 الی 20:00
40,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر از 20 نفر