اکسیر پی تی ای – PTE-Elixir

pte

عبارت اکسیر پی تی ای – PTE Elixir چیست؟

چند کتاب، جزوه، وبسایت و منبع مختلف در رابطه با آموزش PTE دیده اید؟ شاید این رقم از صد بگذرد. این منابع آموزشی آزمون PTE هر کدام با نگرش و روش خود طراحی شده اند و بسیاری از آن ها روند کندی دارند. اساتید PTE در سرتاسر دنیا نیز هر کدام به شیوه ی خاص خوشان اقدام به آموزش PTE می کنند.

اکسیر PTE، به بیان ساده، چکیده ی ده ها کتاب، جزوه و منابع آموزشی PTE است که به سادگی نوشیدن به شما کمک می کند به نمره ی دلخواه دست پیدا کنید. اکسیر PTE در حال حاضر متقاضیان ایرانی را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و این مجموعه ی آموزشی می تواند برای ایرانیان متقاضی آزمون PTE بهترین باشد. به کمک این مجموعه آموزشی، هر متقاضی می تواند به نمره ی دلخواه خود در آزمون پی تی ای PTE دست پیدا کند.

پنجمین فعالیت اسپیکینگ پی تی ای: پاسخ کوتاه

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 1 – Section 2 – Speaking Item 5: Answer Short Question پنجمین فعالیت اسپیکینگ پی تی ای: پاسخ کوتاه جدول زیر این پنج آیتم گفتاری را در آزمون PTE شرح می دهد.…

ادامه مطلب

چهارمین فعالیت اسپیکینگ پی تی ای: بازگویی سخنرانی

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 1 – Section 2 – Speaking Item 4: Re-tell Lecture چهارمین فعالیت اسپیکینگ پی تی ای: بازگویی سخنرانی جدول زیر این پنج آیتم گفتاری را در آزمون PTE شرح می دهد. می…

ادامه مطلب

سومین فعالیت اسپیکینگ پی تی ای: توصیف عکس

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 1 – Section 2 – Speaking Item 3: Describe Image سومین فعالیت اسپیکینگ پی تی ای: توصیف عکس جدول زیر این پنج آیتم گفتاری را در آزمون PTE شرح می دهد. در…

ادامه مطلب

دومین فعالیت اسپیکینگ پی تی ای: تکرار جمله

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 1 – Section 2 – Speaking Item 2: Repeat Sentence دومین فعالیت اسپیکینگ پی تی ای: تکرار جمله جدول زیر این پنج آیتم گفتاری را در آزمون PTE شرح می دهد. در…

ادامه مطلب

اولین فعالیت اسپیکینگ پی تی ای: روخوانی

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 1 – Section 2 – Speaking Item 1: Read Aloud اولین فعالیت اسپیکینگ پی تی ای: روخوانی جدول زیر این پنج آیتم گفتاری را در آزمون PTE شرح می دهد و در…

ادامه مطلب

انواع فعالیت های اسپیکینگ پی تی ای

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 1 – Section 2 – Speaking Items انواع فعالیت های اسپیکینگ پی تی ای فعالیت های گفتاری آزمون PTE Academic پنج دسته اند و در Section 2 از Part 1: Speaking and…

ادامه مطلب

معرفی مهارت اسپیکینگ پی تی ای

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 1 Speaking Introduction معرفی مهارت اسپیکینگ پی تی ای بخش دوم از قسمت اول آزمون (گفتاری و نوشتاری)، مهارت گفتاری Speaking متقاضیان را در زبان انگلیسی آکادمیک می سنجد.   قسمت اول:…

ادامه مطلب

مهارت لیسنینگ پی تی ای – دیکته / املا

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 3 Listening – Write from Dictation مهارت لیسنینگ پی تی ای – دیکته / املا متقاضیان PTE در این آیتم دیکته یا املا در لیسنینگ PTE  به جملاتی گوش داده و آن ها…

ادامه مطلب

مهارت لیسنینگ پی تی ای – علامت گذاری کلمات اشتباه

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 3 Listening – Highlight Incorrect Words مهارت لیسنینگ پی تی ای – علامت گذاری کلمات اشتباه متن یا Transcript صوتی که شنیده می شود برای متقاضی نوشته شده و به نمایش در…

ادامه مطلب

مهارت لیسنینگ پی تی ای – تکمیل با کلمات جا افتاده

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 3 Listening – Select Missing Word مهارت لیسنینگ پی تی ای – تکمیل با کلمات جا افتاده پس از شیندن یک Recording، کلماتی را که Recording را تکمیل می کنند انتخاب کنید.…

ادامه مطلب

مهارت لیسنینگ پی تی ای – چند گزینه با یک پاسخ

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 3 Listening – Multiple Choice, Choose Single Answer مهارت لیسنینگ پی تی ای – چند گزینه با یک پاسخ با توجه به اسم این آیتم سوال، از روی اطلاعات شنیده شده بلخص…

ادامه مطلب

مهارت لیسنینگ پی تی ای – انتخاب بهترین خلاصه

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 3 Listening – Highlight Correct Summary مهارت لیسنینگ پی تی ای – انتخاب بهترین خلاصه در این فعالیت، متقاضی PTE پس از شنیدن یک Recording، پاراگرافی را انتخاب می کند که بهترین…

ادامه مطلب

مهارت لیسنینگ پی تی ای – جای خالی

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 3 Listening – Fill in the Blanks مهارت لیسنینگ پی تی ای – جای خالی در این فعالیت، متن Recordingی که شنیده می شود برای متقاضی نوشته شده و به نمایش در…

ادامه مطلب

مهارت لیسنینگ پی تی ای – چند گزینه با چند پاسخ

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 3 Listening – Multiple Choice, Choose Multiple Answers مهارت لیسنینگ پی تی ای – چند گزینه با چند پاسخ همانطور که از اسم این نوع سوال بر می آید، با توجه به…

ادامه مطلب

مهارت لیسنینگ پی تی ای – خلاصه سازی متن شنیداری

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 3 Listening – SST: Summarize Spoken Text مهارت لیسنینگ پی تی ای – خلاصه سازی متن شنیداری در این فعالیت، یک متن شفاهی به متقاضی PTE داده می شود تا آن را…

ادامه مطلب

معرفی مهارت لیسنینگ پی تی ای

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 3 Listening Introduction معرفی مهارت لیسنینگ پی تی ای قسمت سوم آزمون پی تی ای مهارت شنیداری Listening متقاضیان PTE را در زبان انگلیسی در فضایی آکادمیک مورد ارزیابی قرار می دهد.…

ادامه مطلب

مهارت ریدینگ پی تی ای – جای خالی ترکیبی ریدینگ و رایتینگ

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 2 Reading – Reading & Writing: Fill in the Blanks مهارت ریدینگ پی تی ای – جای خالی ترکیبی ریدینگ و رایتینگ این فعالیت یک متن است که بخش هایی در آن…

ادامه مطلب

مهارت ریدینگ پی تی ای – تکمیل جاهای خالی ریدینگ

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 3 Reading – Reading: Fill in the Blanks مهارت ریدینگ پی تی ای – تکمیل جاهای خالی ریدینگ این فعالیت یک متن است که بخش هایی در آن خالی شده و برای…

ادامه مطلب

مهارت ریدینگ پی تی ای – مرتب کردن پاراگراف ها

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 2 Reading – Re-order Paragraphs مهارت ریدینگ پی تی ای – مرتب کردن پاراگراف ها در فعالیت مرتب کردن پاراگراف ها در ریدینگ PTE، تنها یک ترتیب درست وجود دارد. فعالیت Re-order…

ادامه مطلب

مهارت ریدینگ پی تی ای – چند گزینه ای با چند پاسخ

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 2 Reading – Multiple Choice, Choose Multiple Answers مهارت ریدینگ پی تی ای – چند گزینه ای با چند پاسخ همانطور که از اسم این نوع سوال بر می آید، با توجه…

ادامه مطلب

مهارت ریدینگ پی تی ای – چند گزینه ای با یک پاسخ

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 2 Reading – Multiple Choice, Choose Single Answer مهارت ریدینگ پی تی ای – چند گزینه ای با یک پاسخ همانطور که از اسم این نوع سوال بر می آید، با توجه…

ادامه مطلب

معرفی مهارت ریدینگ پی تی ای

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 2 Reading Introduction معرفی مهارت ریدینگ پی تی ای قسمت دوم آزمون پی تی ای مهارت خواندن Reading متقاضیان PTE را در زبان انگلیسی آکادمیک مورد ارزیابی قرار می دهد.   قسمت…

ادامه مطلب

مهارت رایتینگ پی تی ای – نگارش مقاله PTE

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 2 Writing – WE: Write Essay مهارت رایتینگ پی تی ای – نگارش مقاله PTE   بخش های پنجم و ششم از قسمت اول آزمون (گفتاری و نوشتاری)، ممکن است یک نگارش…

ادامه مطلب

مهارت رایتینگ پی تی ای – خلاصه سازی متن نوشتاری

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 1 Writing – SWT: Summarize Written Text مهارت رایتینگ پی تی ای – خلاصه سازی متن نوشتاری بخش های سوم تا پنجم از قسمت اول آزمون (گفتاری و نوشتاری)، ممکن است یک…

ادامه مطلب

رایتینگ پی تی ای – PTE Academic Writing

150 150 آکادمی اکسیر

PTE Academic Part 1 Writing Introduction معرفی مهارت رایتینگ پی تی ای رایتینگ پی تی ای: بخش های سوم تا ششم از قسمت اول آزمون (گفتاری و نوشتاری)، مهارت نوشتاری Writing متقاضیان PTE را در…

ادامه مطلب

ساختار آزمون پی تی ای آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

ساختار آزمون پی تی ای آکادمیک PTE Academic Format ساختار آزمون پی تی ای آکادمیک: آزمون PTE Academic تنها در یک جلسه امتحان سه ساعته، چهار مهارت اصلی زبانی یعنی لیسنینگ، ریدینیگ، اسپیکینگ و رایتینگ…

ادامه مطلب

مقدمه ای بر آزمون پی تی ای

150 150 آکادمی اکسیر

مقدمه ای بر آزمون پی تی ای PTE Introduction مقدمه ای بر آزمون پی تی ای : آزمون پی تی ای (PTE: Pearson Test of English) را Pearson Education، که یک شرکت آموزشی می باشد،…

ادامه مطلب

معرفی آزمون پی تی ای آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

آزمون پی تی ای آکادمیک PTE Academic آیا برای شرکت در آزمون PTE Academic باید دانش خاصی داشته باشم؟ خیر! آزمون PTE Academic فقط توانایی شما را در زبان انگلیسی می سنجد. موضوعات بسیار زیادی…

ادامه مطلب

دنیایتان را تکان می دهیم

تا دیگران را شکست دهید

شاهکار و هنر دست برای فوق العادگی


آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
IELTS, TOEFL and PTE

لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg