برنامه شروع دوره های حضوری آکادمی زبان اکسیر

برنامه شروع دوره های حضوری آکادمی زبان اکسیر

150 150 آکادمی اکسیر

برنامه شروع دوره های حضوری آکادمی زبان اکسیر

Courses Start Schedule

 

دوره ها، ساعات، و روزهای برگزاری دوره های جدید آکادمی اکسیر در جدول زیر آورده شده است.

بدیهی است که این جدول ممکن است کاملا به روز نباشد. آخرین اطلاعات را به صورت تلفنی از ما بگیرید.

 

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های جدید در آکادمی زبان اکسیر

کد دوره دوره تاریخ شروع طول دوره روزهای برگزاری ظرفیت مانده هزینه به تومان
iBeg Beginner 2 ۹۷/۱۱/۹ ۵ هفته یکشنبه – سه شنبه تکمیل شد ۱۷۰.۰۰۰
iEle1   Elementary 1 ۹۷/۱۰/۶ ۵ هفته پنجشنبه تکمیل شد ۱۷۰.۰۰۰
iEle 2   Elementary 2 ۹۷/۱۱/۱۸ ۵ هفته دابل – پنجشنبه ها ۳ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iEle 2   Elementary 2 ۹۷/۱۱/۹ ۵ هفته یکشنبه – سه شنبه ۴ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iEle 2   Elementary 2 ۹۷/۰۹/۷ ۵ هفته شنبه – چهارشنبه تکمیل شد ۱۷۰.۰۰۰
iEle 3   Elementary 3 ۹۷/۱۰/۱۵ ۵ هفته شنبه – چهارشنبه ۲ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iPre 3 Pre intermediate 3 ۹۷/۱۱/۷ ۵ هفته یکشنبه – سه شنبه ۲ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iPre 2 Pre intermediate 2 ۹۷/۱۱/۰۶ ۵ هفته شنبه – چهارشنبه ۵ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iPre 2 Pre intermediate 2 ۹۷/۱۰/۰۲ ۵ هفته یکشنبه – سه شنبه تکمیل شد ۱۷۰.۰۰۰
iPre 3 Pre intermediate 3 ۹۷/۱۱/۰۹ ۵ هفته یکشنبه – سه شنبه ۳ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iPre 3 Pre intermediate 3 ۹۷/۱۱/۰۹ ۵ هفته یکشنبه – سه شنبه ۲ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iPre 3 Pre intermediate 3 ۹۷/۱۰/۰۲ ۵ هفته یکشنبه – سه شنبه تکمیل شد ۱۷۰.۰۰۰
iInter 1  intermediate 1 ۹۷/۱۰/۱۲ ۵ هفته شنبه – چهارشنبه ۱ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iInter 1  intermediate 1 ۹۷/۱۱/۰۷ ۵ هفته یکشنبه –  سه شنبه ۲ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iInter 1  intermediate 1 ۹۷/۱۱/۰۸ ۵ هفته دابل – دوشنبه ها ۳ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iInter 1  intermediate 1 ۹۷/۱۱/۱۰ ۵ هفته شنبه – چهارشنبه ۴ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iInter 1  intermediate 3 ۹۶/۱۱/۰۹ ۵ هفته یکشنبه – سه شنبه ۳ نفر ۱۷۰.۰۰۰
iPrep 1  Academic Preparation 1 ۹۶/۱۱/۱۷ ۵ هفته شنبه – چهارشنبه ۵ نفر ۱۹۰.۰۰۰
iPrep 1  Academic Preparation 1 ۹۶/۱۰/۰۸ ۵ هفته شنبه – چهارشنبه تکمیل شد ۱۹۰.۰۰۰
iPrep 2  Academic Preparation 2 ۹۶/۱۱/۱۷ ۵ هفته دابل – دوشنبه ها ۳ نفر ۱۹۰.۰۰۰
iPrep 2  Academic Preparation 2 ۹۶/۱۱/۰۲ ۵ هفته یکشنبه – سه شنبه ۲ نفر ۱۹۰.۰۰۰
iPrep 2  Academic Preparation 2 ۹۶/۱۱/۰۶ ۵ هفته شنبه – چهارشنبه ۴ نفر ۱۹۰.۰۰۰
iExir 1 IELTS Elixir 1 ۹۷/۱۱/۰۶ ۵ هفته شنبه – چهارشنبه تکمیل شد ۱۹۰.۰۰۰
iExir 3 IELTS Elixir 3 ۹۷/۱۱/۰۷ ۵ هفته یکشنبه – سه شنبه ۲ نفر ۱۹۰.۰۰۰
iExir 3 IELTS Elixir 3 ۹۷/۰۹/۲۵ ۵ هفته یکشنبه – سه شنبه تکمیل شد ۱۹۰.۰۰۰
iRead IELTS Reading Elixirshop ۹۷/۱۰/۰۳ ۵ هفته دابل – دوشنبه ها تکمیل شد ۱۹۰.۰۰۰
iWrite IELTS Writing Elixirshop ۹۷/۰۲/۲۹ ۵ هفته دابل – پنجشنبه ها تکمیل شد ۱۹۰.۰۰۰
iListen

iSpeak

IELTS Listening Elixirshop

IELTS Speaking Elixirshop

۹۷/۰۲/۲۶ ۸ هفته دابل – دوشنبه ها تکمیل شد ۲۹۰.۰۰۰

 

 

این مطلب را هم ببینید  کلاس خصوصی تافل TOEFL ibt (حضوری و آنلاین)

دیدگاهی بگذارید


آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
IELTS, TOEFL and PTE

لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg

این مطلب را هم ببینید  دوره های آنلاین آیلتس