برنامه شروع دوره های حضوری آکادمی زبان اکسیر

برنامه شروع دوره های حضوری آکادمی زبان اکسیر

1350 600 آکادمی اکسیر

برنامه شروع دوره های حضوری آکادمی زبان اکسیر

Courses Start Schedule

 

دوره ها، ساعات، و روزهای برگزاری دوره های جدید آکادمی اکسیر در جدول زیر آورده شده است.

بدیهی است که این جدول ممکن است کاملا به روز نباشد. آخرین اطلاعات را به صورت تلفنی از ما بگیرید.

 

جدول زمانبندی و اطلاعات دوره های جدید در آکادمی زبان اکسیر

کد دورهدورهتاریخ شروعطول دورهروزهای برگزاریظرفیت ماندههزینه به تومان
iBegBeginner 2۹۸/۰۱/۱۸۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۸ نفر۱۷۰.۰۰۰
iBegBeginner 2۹۷/۱۱/۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iBegBeginner 1۹۷/۱۱/۱۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iEle1  Elementary 1۹۷/۱۰/۶۵ هفتهپنجشنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iEle 2  Elementary 2۹۷/۱۱/۱۸۵ هفتهدابل – پنجشنبه هاتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iEle 2  Elementary 2۹۷/۱۱/۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iEle 2  Elementary 2۹۷/۰۹/۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iEle 3  Elementary 3۹۸/۰۲/۲۶۵ هفتهپنجشنبه ها۲ نفر۱۷۰.۰۰۰
iEle 3  Elementary 3۹۸/۰۱/۱۸۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۳ نفر۱۷۰.۰۰۰
iEle 3  Elementary 3۹۷/۱۰/۱۵۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۸/۰۲/۲۱۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۳ نفر۱۷۰.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۷/۱۱/۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۷/۱۱/۰۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۷/۱۰/۰۲۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۷/۱۱/۰۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۷/۱۱/۰۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iPre 3Pre intermediate 3۹۷/۱۰/۰۲۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۸/۰۱/۱۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۳ نفر۱۷۰.۰۰۰
iPre 2Pre intermediate 2۹۸/۰۲/۲۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۳ نفر۱۷۰.۰۰۰
iInter 3 intermediate 3۹۸/۰۲/۲۱۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۳ نفر۱۷۰.۰۰۰
iInter 2 intermediate 2۹۸/۰۲/۲۳۵ هفتهدوشنبه ها۳ نفر۱۷۰.۰۰۰
iInter 2 intermediate 2۹۸/۰۲/۲۱۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۳ نفر۱۷۰.۰۰۰
iInter 2 intermediate 2۹۸/۰۲/۲۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۶ نفر۱۷۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۸/۰۲/۲۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۴ نفر۱۷۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۸/۰۲/۲۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۵ نفر۱۷۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۷/۱۰/۱۲۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۷/۱۱/۰۷۵ هفتهیکشنبه –  سه شنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۷/۱۱/۰۸۵ هفتهدابل – دوشنبه هاتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 1۹۷/۱۱/۱۰۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iInter 1 intermediate 3۹۶/۱۱/۰۹۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۷۰.۰۰۰
iPrep 1 Academic Preparation 1۹۸/۰۲/۲۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۵ نفر۱۹۰.۰۰۰
iPrep 1 Academic Preparation 1۹۶/۱۱/۱۷۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۲ نفر۱۹۰.۰۰۰
iPrep 1 Academic Preparation 1۹۶/۱۰/۰۸۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPrep 2 Academic Preparation 2۹۸/۰۲/۲۱۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۴نفر۱۹۰.۰۰۰
iPrep 2 Academic Preparation 2۹۶/۱۱/۱۷۵ هفتهدابل – دوشنبه هاتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPrep 2 Academic Preparation 2۹۶/۱۱/۰۲۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iPrep 2 Academic Preparation 2۹۶/۱۱/۰۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۰۲/۲۱۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۳ نفر۱۹۰.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۰۲/۲۱۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۶ نفر۱۹۰.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۸/۰۲/۲۱۵ هفتهشنبه – چهارشنبه۳ نفر۱۹۰.۰۰۰
iExir 1IELTS Elixir 1۹۷/۱۱/۰۶۵ هفتهشنبه – چهارشنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iExir 3IELTS Elixir 3۹۷/۱۱/۰۷۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iExir 3IELTS Elixir 3۹۷/۰۹/۲۵۵ هفتهیکشنبه – سه شنبهتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iExir 4IELTS Elixir 4۹۸/۰۲/۲۴۵ هفتهیکشنبه – سه شنبه۵ نفر۱۹۰.۰۰۰
iReadIELTS Reading Elixirshop۹۷/۱۰/۰۳۵ هفتهدابل – دوشنبه هاتکمیل شد۱۹۰.۰۰۰
iWriteIELTS Writing Elixirshop۹۸/۰۱/۲۹۵ هفتهدابل – پنجشنبه ها۱نفر۱۹۰.۰۰۰
iListen

iSpeak

IELTS Listening Elixirshop

IELTS Speaking Elixirshop

۹۸/۰۱/۲۶۸ هفتهدابل – دوشنبه ها۲ نفر۲۹۰.۰۰۰

 

 

هیچ نظری وجود ندارد


   آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
   IELTS, TOEFL and PTE

   لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
   آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

   تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
   ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
   روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
   نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
   کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg