سازماندهی پاراگراف ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

سازماندهی پاراگراف ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

Table of Contents


Academic IELTS Writing Task 1 – Organizing Paragraphs

سازماندهی پاراگراف ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

شاید برای برخی از متقاضیان آیلتس IELTS Candidates، اینکه چطور باید اطلاعات را درسته بندی بکنند و سپس پاراگراف های نوشته خود را سازماندهی کنند، سخت ترین کار در نگارش رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول آکادمیک Academic باشد. اما با وجود اکسیر رایتینگ آیلتس، این کار نیز ساده می شود J.

این مطلب را هم ببینید  رایتینگ تسک 2 آیلتس

 

برای گزارشم در تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic چند پاراگراف بنویسم؟

به صورت کلی نمی توان در گزارشات آیلتس، یک پاراگراف بندی ثابت اعلام کرد. با توجه به اطلاعات موجود، می توان پاراگراف ها را به اشکال مختلف سازماندهی کرد. اما به طور کلی، بجز پاراگراف مقدمه (Introduction)، پاراگراف های بدنه گزارش آیلتس IELTS Report معمولا یک الی سه عدد می باشند. پاراگرافی به اسم نتیجه گیری Conclusion نداریم اما می توان در انتها یک Summary یا خلاصه نوشت.

 

The Introductory Paragraph

Body Paragraph(s)

The Summary Paragraph

 

 

نگارش پاراگراف مقدمه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic

گفتیم که پاراگراف مقدمه دو بخش اصلی دارد.

 

بخش اول پاراگراف مقدمه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic – جمله آغازین یا Opening Statement

مثال اول به زودی

مثال دوم به زودی

 

 

بخش دوم پاراگراف مقدمه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic – جمله دید کُلی یا Overview

مثال اول به زودی

این مطلب را هم ببینید  آزمون آیلتس برای کار

مثال دوم به زودی

 

 

 

 

 

نگارش پاراگراف های بدنه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic

گفتیم که در پاراگراف های بدنه دو کار داریم: توصیف روندها Describing Trends و رتبه دهی آیتم ها Ranking items. ممکن است هر کدام به صورت تنها بیایند و یا متقاضی آیلتس با ترکیبی از هردو رو به رو شود.

 

سازماندهی پاراگراف های بدنه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic – فقط رتبه دهی Ranking

مثال اول به زودی

مثال دوم به زودی

 

 

سازماندهی پاراگراف های بدنه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic – فقط توصیف روند ها Describing Trends

مثال اول به زودی

مثال دوم به زودی

 

سازماندهی پاراگراف های بدنه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic – ترکیب رتبه دهی Ranking و توصیف روند ها Describing Trends

مثال اول به زودی

مثال دوم به زودی

 

 

سازماندهی یک گزارش کامل برای رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic

مثال اول به زودی

مثال دوم به زودی

دیدگاهی بگذارید


آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
IELTS, TOEFL and PTE

لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg

این مطلب را هم ببینید  توصیف روندها - رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک