توصیف روندها – رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

توصیف روندها – رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر


Academic IELTS Writing Task 1 – Describing Trends

توصیف روندها – رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

همانطور که گفته شد، یکی از دو کاری که باید در رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول آکادمیک Academic انجام شود، توصیف روند ها می باشد.

یک روند Trend یعنی تغییرات یک متغیر در طول زمان.

برای اینکه برای یک متغیر Variable یک روند Trend تعریف شود، حداقل باید دو مرجع زمانی Time Reference در اختیار داشت تا با اتصال این دو نقطه بتوان گفت یک روند Trend یا تغییرات در طول زمان اتفاق افتاده است.

یک روند Trend می تواند افزایشی Upward، کاهشی Downward، ثابت Stable یا نوسانی Erratic باشد.

برای توصیف روند ها Trends می توان از ساختارهای فعلی قیدی و اسمی صفتی استفاده کرد.

 

ساختار فعلی قیدی در توصیف روندها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

اگر فروش یک بیسکوییت از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از ۳ میلیون به ۱۸ میلیون افزایش پیدا کرده باشد، می توان روند آن را اینطور توصیف کرد:

This biscuit’s sale increased markedly  from 3 million to 18 million between 2010 and 2015.

این مطلب را هم ببینید  آزمون آیلتس برای مهاجرت

اگر فروش همان بیسکوییت از هم اکنون تا سال ۲۰۳۰ از ۶ میلیون به ۲ میلیون کاهش یابد، می توان روند آن را اینطور توصیف کرد:

This biscuit’s sale will / is expected to decrease moderately by 4 million from the current time to 2030.

ساختار اسمی صفتی در توصیف روندها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

اگر فروش یک بیسکوییت از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از ۳ میلیون به ۱۸ میلیون افزایش پیدا کرده باشد، می توان روند آن را اینطور توصیف کرد:

There was a marked increase in this biscuit’s sale from 3 million to 18 million between 2010 and 2015.

اگر فروش همان بیسکوییت از هم اکنون تا سال ۲۰۳۰ از ۶ میلیون به ۲ میلیون کاهش یابد، می توان روند آن را اینطور توصیف کرد:

There will be a moderate increase in this biscuit’s sale by 4 million from the current time to 2030.

This biscuit’s sale is expected to experience a moderate increase sale by 4 million from the current time to 2030.

این مطلب را هم ببینید  فرآیندها و چرخه ها در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

 

ادبیات لازم برای توصیف روندهای افزایشی در گذشته در نگارش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

به زودی!

 

ادبیات لازم برای توصیف روندهای کاهشی در گذشته در نگارش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

به زودی!

 

ادبیات لازم برای توصیف روندهای ثابت در گذشته در نگارش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

به زودی!

ادبیات لازم برای توصیف روندهای نوسانی در گذشته در نگارش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

به زودی!

 

ادبیات لازم برای توصیف نقاط روی نمودارها در نگارش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

به زودی!

 

ادبیات لازم برای توصیف روندهای افزایشی در آینده در نگارش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

به زودی!

 

ادبیات لازم برای توصیف روندهای کاهشی در آینده در نگارش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

به زودی!

 

ادبیات لازم برای توصیف روندهای ثابت در آینده در نگارش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

به زودی!

ادبیات لازم برای توصیف روندهای نوسانی در آینده در نگارش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

به زودی!

 

دیدگاهی بگذارید


آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
IELTS, TOEFL and PTE

لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg

این مطلب را هم ببینید  بخش سوم اسپیکینگ آیلتس