سبد خرید 0 021 26 70 99 17

پاسخگویی از 12:00 الی 20:00

 ورود / ثبت نام
0

تماس تلفنی از ۱۲:۰۰ الی ۲0:۰۰

0

تماس تلفنی از ۱۲:۰۰ الی ۲0:۰۰

سوالات True, False, Not Given ریدینگ آیلتس

5717 بازدید
سوالات True False Not Given

IELTS Reading – True, False, Not Given Questions

سوالات “درست، غلط، نداده” در ریدینگ آیلتس

 

در ریدینگ آیلتس IELTS Reading سوالات True, False, Not Given چه سوالاتی هستند؟

سوالات True, False, Not Given  ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training به از متقاضیان آیلتس IELTS می خواهند با توجه به آنچه که در متن آمده است (According to the Passage)، یک سری جملات را با پاسخ های True، False و Not Given علامت گذاری کنند.

ظاهر این سوالات به این شکل است:

Questions 1-4
Do the following statements agree with the information in Reading Passage 1? In boxes 1-4 on your Answer Sheet, write

TRUE                  if the statement agrees with the information
FALSE                 if the statement contradicts the information
NOT GIVEN       if there is no information on this

1. The cost of a college education has remained steady for several years.
2. Some people have to borrow large amounts of money to pay for college.
3. About 80 percent of college students study at public colleges.
4. Public colleges cost less than private colleges.

 

در سوالات True, False, Not Given در ریدینگ آیلتس IELTS Reading پاسخ چه سوالاتی True می شود؟

در سوالات True, False, Not Given  ریدینگ آیلتس IELTS Reading، جمله ای پاسخش True می شود که همان اطلاعات را درون متن Passage داشته باشیم. قطعا این جمله یا statement همان اطلاعات را عیناً و به صورت کپی شده در اختیار متقاضی قرار نمی دهد. این جملات معمولا دوباره نویسی (paraphrase) شده و در آن از مترادف های بسیاری استفاده شده است. همچنین ممکن است اطلاعاتی را به ما بدهد که به صورت غیر مستقین در متن آمده باشد و نیاز به استنتاج باشد.

 

در سوالات True, False, Not Given در ریدینگ آیلتس IELTS Reading پاسخ چه سوالاتی False می شود؟

در سوالات True, False, Not Given  ریدینگ آیلتس IELTS Reading، جمله ای پاسخش False می شود که همان اطلاعات را درون متن Passage داشته باشیم منتهی آن اطلاعات در این جمله نقض شده باشند. قطعا این جمله یا statement همان اطلاعات را عیناً و به صورت کپی شده در اختیار متقاضی قرار نمی دهد. این جملات معمولا دوباره نویسی (paraphrase) شده و در آن از مترادف های بسیاری استفاده شده است. همچنین ممکن است یک محدوده ی مشخص شده در متن وجود داشته باشد که statement نتواند در آن بگنجد و در متن صراحتا عنوان شده باشد که به جز محدوده ی داده شده، پاسخ نمی تواند خارج آن محدوده را شامل شود. در اینجا پاسخ این جمله False خواهد بود.

 

در سوالات True, False, Not Given در ریدینگ آیلتس IELTS Reading پاسخ چه سوالاتی Not Given می شود؟

در سوالات True, False, Not Given  ریدینگ آیلتس IELTS Reading، جمله ای پاسخش Not Given می شود که اطلاعاتی اضافی نسبت به passage در اختیار متقاضی آیلتس IELTS قرار می دهد. یا به عبارتی دیگر، متن نمی تواند اطلاعات داده شده درون statement را شامل شود. این شامل نشدن می تواند به صورت مستقیم باشد و یا اینکه در محدوده اطلاعات داده شده نتوان آن را حساب آورد.

 

با چه استدلالی سوالات True, False, Not Given ریدینگ آیلتس IELTS Reading را پاسخ بدهم؟

استدلال سوالات True, False, Not Given  ریدینگ آیلتس IELTS Reading مهم ترین بخش پاسخ دهی به اینگونه سوالات بوده و استدلال غلط داشتن به سادگی می تواند متقاضی آیلتس IELTS را به اشتباه بیاندازد. همچنین روند استدلال نیز حایز اهمیت است.

برای این کار، اولین نکته آن است که باید در ابتدا، Given یا Not Given بودن اطلاعات Statement مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که اگر Not Given باشد، دیگر نیازی به بررسی دو گزینه دیگر یعنی True و False نمی باشد. فقط کافی است از خود بپرسید که آیا Statement اطلاعاتی اضافی می دهد یا خیر. اگر حتی یک کلمه اضافی پیدا کردید، پاسخ Not Given است.

در مرحله دوم، اگر مطمئن شدید که هیچ اطلاعات اضافی ای در Statement موجود نیست، به سراغ بررسی تناقض یا False بودن Statement می رویم. توجه کنید که حتی اگر یک کلمه ایجاد تناقض کند، نیاز به بررسی بیشتر نمی باشد و پاسخ False  می شود.

اما اگر بنا بر استدلال شما، Statement نه اطلاعات اضافی می دهد و نه تناقضی ایجاد می کند، بدون شک پاسخ آن True  می باشد.

نکته خیلی مهم: هیچ وقت True بودن یک Statement را چک نکنید. معمولا بررسی اینکه آیا یک سوال True است یا نه بسیار سخت است. پس تنها کافیست بتوانید تشخیص دهید که یک Statement در متن وجود دارد یا نه. و اگر وجود داشت، تنها بررسی تناقض آن برای جوابدهی کافی است.

 

مثال:

متن: در تمامی شهر های ایران گز فروخته می شود.

سوال 1: در شیراز گز فروخته می شود.

سوال 2: در باکو و تهران گز فروخته می شود.

سوال 3: در آذربایجان غربی گز فروخته نمی شود.

سوال 4: در تمامی شهر های ایران گز و پسته فروخته می شود.

 

پاسخ:

سوال 1: درست. چرا که شیراز در محدوده ی “تمامی شهر های ایران” قرار می گیرد.

سوال 2: داده نشده. چرا که در متن اطلاعاتی در رابطه با باکو به ما داده نشده است.

سوال 3: غلط: عبارت “تمامی شهر های ایران” آذربایجان غربی را نیز تحت پوشش قرار می دهد و پس این جمله صراحتاً با متن در تناقض است.

سوال 4: داده نشده: متن اطلاعاتی در رابطه با “پسته” به ما نداده است.

 

قدم به قدم پاسخ دهی سوالات True, False, Not Given ریدینگ آیلتس IELTS Reading چیست؟

برای پاسخگویی به سوالات True, False, Not Given  ریدینگ آیلتس IELTS Reading به ترتیب زیر عمل کنید:

 1. متن را نخوانده و مستقیما به سراغ سوالات می رویم.
 2. کلیدواژه (keywords) های صورت سوال و statement اول و دوم را پیدا کنید.
 3. به این فکر کنید این کلیدواژه ها چه مترادف synonym ها و چه متضاد antonym هایی داشته و به چه اشکالی می توانند paraphrase بشوند.
 4. با توجه به کلیدواژه ها، سعی کنید پیدا کنید اطلاعات مربوط به هر statement کجای متن قرار دارد. با توجه به اینکه سوالاتTrue, False, Not Given ریدینگ آیلتس IELTS Reading از نوع Local می باشند، احتمال خیلی زیاد سوال اول را در پاراگراف اول پیدا کرده و بقیه سوالات به دنبال آن هستند. البته ممکن است اولین سوال Local از میانه ی متن شروع شود. پیدا کردن آن با شماست.
 5. پس از پیدا کردن اطلاعات درون متن، از استدلال داده شده استفاده کنید تا بتوانید تصمیم بگیرید که پاسخ True، False یا Not Given است.

 

 

وقت تمرین است!

Cambridge IELTS 11 – Reading Practice Test 4 Passage 2

An Introduction to Film Sound

Though we might think of film as an essentially visual experience, we really cannot afford to underestimate the importance of film sound. A meaningful sound track is often as complicated as the image on the screen, and is ultimately just as much the responsibility of the director. The entire sound track consists of three essential ingredients: the human voice, sound effects and music. These three tracks must be mixed and balanced so as to produce the necessary emphases which in turn create desired effects. Topics which essentially refer to the three previously mentioned tracks are discussed below. They include dialogue, synchronous and asynchronous sound effects, and music.

Let us start with dialogue. As is the case with stage drama, dialogue serves to tell the story and expresses feelings and motivations of characters as well. Often with film characterization the audience perceives little or no difference between the character and the actor. Thus, for example, the actor Humphrey Bogart is the character Sam Spade; film personality and life personality seem to merge. Perhaps this is because the very texture of a performer’s voice supplies an element of character.

When voice textures fit the performer’s physiognomy and gestures, a whole and very realistic persona emerges. The viewer sees not an actor working at his craft, but another human being struggling with life. It is interesting to note that how dialogue is used and the very amount of dialogue used varies widely among films. For example, in the highly successful science-fiction film 2001, little dialogue was evident, and most of it was banal and of little intrinsic interest. In this way, the film-maker was able to portray what Thomas Sobochack and Vivian Sobochack call, in An Introduction to Film, the ‘inadequacy of human responses when compared with the magnificent technology created by man and the visual beauties of the universe’.

The comedy Bringing Up Baby, on the other hand, presents practically non-stop dialogue delivered at breakneck speed. This use of dialogue underscores not only the dizzy quality of the character played by Katherine Hepburn, but also the absurdity of the film itself and thus its humor. The audience is bounced from gag to gag and conversation to conversation; there is no time for audience reflection. The audience is caught up in a whirlwind of activity in simply managing to follow the plot. This film presents pure escapism – largely due to its frenetic dialogue.

Synchronous sound effects are those sounds which are synchronized or matched with what is viewed. For example, if the film portrays a character playing the piano, the sounds of the piano are projected. Synchronous sounds contribute to the realism of film and also help to create a particular atmosphere. For example, the ‘click’ of a door being opened may simply serve to convince the audience that the image portrayed is real, and the audience may only subconsciously note the expected sound. However, if the ‘click’ of an opening door is part of an ominous action such as a burglary, the sound mixer may call attention to the ‘click’ with an increase in volume; this helps to engage the audience in a moment of suspense.

Asynchronous sound effects, on the other hand, are not matched with a visible source of the sound on screen. Such sounds are included so as to provide an appropriate emotional nuance, and they may also add to the realism of the film. For example, a film-maker might opt to include the background sound of an ambulance’s siren while the foreground sound and image portrays an arguing couple. The asynchronous ambulance siren underscores the psychic injury incurred in the argument; at the same time, the noise of the siren adds to the realism of the film by acknowledging the film’s city setting.

We are probably all familiar with background music in films, which has become so ubiquitous as to be noticeable in its absence. We are aware that it is used to add emotion and rhythm. Usually not meant to be noticeable, it often provides a tone or an emotional attitude toward the story and /or the characters depicted. In addition, background music often foreshadows a change in mood. For example, dissonant music may be used in film to indicate an approaching (but not yet visible) menace or disaster.

Background music may aid viewer understanding by linking scenes. For example, a particular musical theme associated with an individual character or situation may be repeated at various points in a film in order to remind the audience of salient motifs or ideas.

Film sound comprises conventions and innovations. We have come to expect an acceleration of music during car chases and creaky doors in horror films. Yet, it is important to note as well that sound is often brilliantly conceived. The effects of sound are often largely subtle and often are noted by only our subconscious minds. We need to foster an awareness of film sound as well as film space so as to truly appreciate an art form that sprang to life during the twentieth century – the modern film.

Questions 19-23
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage below?
In boxes 19-23 on your answer sheet, write

TRUE                  if the statement agrees with the information
FALSE                 if the statement contradicts the information
NOT GIVEN       if there is no information on this

 1. Audiences are likely to be surprised if a film lacks background music.
 2. Background music may anticipate a development in a film.
 3. Background music has more effect on some people than on others.
 4. Background music may help the audience to make certain connections within the film.
 5. Audiences tend to be aware of how the background music is affecting them.

Answers:

 1. TRUE
 2. TRUE
 3. NOT GIVEN
 4. TRUE
 5. FALSE

Q19-> We are probably all familiar with background music in films, which has become so ubiquitous as to be noticeable in its absence. We are aware that it is used to add emotion and rhythm. Usually not meant to be noticeable, it often provides a tone or an emotional attitude toward the story and /or the characters depicted. Q20-> In addition, background music often foreshadows a change in mood. For example, dissonant music may be used in film to indicate an approaching (but not yet visible) menace or disaster.

Q21&22-> Background music may aid viewer understanding by linking scenes. For example, a particular musical theme associated with an individual character or situation may be repeated at various points in a film in order to remind the audience of salient motifs or ideas.

Film sound comprises conventions and innovations. We have come to expect an acceleration of music during car chases and creaky doors in horror films. Yet, it is important to note as well that sound is often brilliantly conceived. Q23-> The effects of sound are often largely subtle and often are noted by only our subconscious minds. We need to foster an awareness of film sound as well as film space so as to truly appreciate an art form that sprang to life during the twentieth century – the modern film.

 

سوالات True False Not Given ریدینگ آیلتس

دوره آنلاین ریدینگ آیلتس

دوره‌ های آنلاین زبان | کلاس IELTS | آموزشگاه زبان | بسته جامع آیلتس | منابع IELTS | آموزش زبان انگلیسی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۶ رای
5/5 - (4 امتیاز)
https://exiracademy.org/?p=18509
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

2 نظر در مورد سوالات True, False, Not Given ریدینگ آیلتس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. سلام واقعا مفید بود قبلا این روش رو جایی ندیده بودم که اول گیون یا نات گیون بودن رو بررسی کنم از پنج سوال بالا به چهار تاش درست جواب دادم

  15

  1. تابان عزیز سلام،
   بله این استراتژی تقریبا هیچ جا نیست و محفوظ برای اکسیر آیلتسه.
   خداروشکر دوست داشتین. راهتون روشن.

   15