سوالات ریدینگ آیلتس

سوالات ریدینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Reading Questions

سوالات ریدینگ آیلتس

 

در ریدینگ آیلتس IELTS Reading سوالات به صورت کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟

سوالات ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training به صورت کلی از نظر طبیعت به پنج دسته تقسیم می شوند:

 1. True, False, Not Given
 2. Matching
 3. Multiple Choice
 4. Completion (fill in the blanks)
 5. Short Answer

 

اما با نگاهی عمیق تر، پنج دسته فوق هرکدام چند زیرمجموعه دارند:

 1. True, False, Not Given
 2. Yes, No, No Information (Not Given)
 3. Matching Information (Items/Features)
 4. Matching Headings
 5. Classification
 6. Sentence Endings
 7. Multiple Choice Single Answer
 8. Multiple Choice Multiple Answer
 9. Multiple Completion Sentence
 10. Multiple Choice Passage Heading
 11. Table Completion
 12. Flowchart Completion
 13. Note Completion
 14. Sentence Completion
 15. Map Completion
 16. Summary Completion
 17. Diagram Labeling
 18. Short Answer


  آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
  IELTS, TOEFL and PTE

  لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
  آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

  تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
  ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
  روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
  نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
  کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg