IELTS Elixir – اکسیر آیلتس

ielts elixir

عبارت اکسیر آیلتس – IELTS Elixir چیست؟

چند کتاب، جزوه، وبسایت و منبع مختلف در رابطه با آموزش آیلتس دیده اید؟ شاید این رقم از صد بگذرد. این کتب آیلتس هر کدام با نگرش و روش خود طراحی شده اند و بسیاری از آن ها روند کندی دارند. اساتید آیلتس در سرتاسر دنیا نیز هر کدام به شیوه ی خاص خوشان اقدام به آموزش آیلتس می کنند.

اکسیر آیلتس، به بیان ساده، چکیده ی ده ها کتاب، جزوه و منابع آموزشی آیلتس است که به سادگی نوشیدن به شما کمک می کند به نمره ی دلخواه دست پیدا کنید. اکسیر آیلتس در حال حاضر متقاضیان ایرانی را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و این مجموعه ی آموزشی می تواند برای ایرانیان متقاضی آزمون آیلتس بهترین باشد. به کمک این مجموعه آموزشی، هر متقاضی می تواند به نمره ی دلخواه خود در آزمون آیلتس IELTS دست پیدا کند.

طریقه نگارش انواع نامه های آیلتس در رایتینگ ماژول جنرال ترینینگ

150 150 آکادمی اکسیر

General Training IELTS Writing Task 1 – How to Write Different IELTS Letters طریقه نگارش انواع نامه های آیلتس در رایتینگ ماژول جنرال ترینینگ بعد از اینکه با انواع موضوعات نامه های آیلتس در رایتینگ…

ادامه مطلب

معرفی انواع نامه های آیلتس

150 150 آکادمی اکسیر

General Training IELTS Writing Task 1 – IELTS Different Letters معرفی انواع نامه های آیلتس موضوعات نامه های آیلتس در رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول جنرال ترینینگ General Training‌ متفاوت…

ادامه مطلب

استایل های رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال ترینینگ – نامه های آیلتس

150 150 آکادمی اکسیر

General Training IELTS Writing Task 1 – IELTS Letters Styles استایل های رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال ترینینگ – نامه های آیلتس نامه های آیلتس به طور کلی می توانند سه استایل داشته باشند: استایل…

ادامه مطلب

معرفی رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال ترینینگ – نامه های آیلتس

150 150 آکادمی اکسیر

General Training IELTS Writing Task 1 – IELTS Letters معرفی رایتینگ تسک ۱ آیلتس جنرال ترینینگ – نامه های آیلتس رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول جنرال ترینینگ General Training‌یک نامه…

ادامه مطلب

معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک یک آیلتس

150 150 آکادمی اکسیر

IELTS Writing Task 1 Academic Assessment Criteria معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک یک آیلتس برای کسب آمادگی در رایتینگ تسک یک آیلتس IELTS Writing Task 1 باید بدانیم نوشته ما طبق چه معیارهایی…

ادامه مطلب

فرآیندها و چرخه ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

Academic IELTS Writing Task 1 – Processes IELTS Processes – IELTS Cycles فرآیندها و چرخه ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک یک فرایند یا پروسه Process مجموع مراحلی است که می خواهد یک ورودی…

ادامه مطلب

نقشه ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

Academic IELTS Writing Task 1 – Maps نقشه ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک دسته ی دیگری از نمودارهای رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک Academic IELTS Writing Task 1 نقشه Map نام دارند. این…

ادامه مطلب

سازماندهی پاراگراف ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

Academic IELTS Writing Task 1 – Organizing Paragraphs سازماندهی پاراگراف ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک شاید برای برخی از متقاضیان آیلتس IELTS Candidates، اینکه چطور باید اطلاعات را درسته بندی بکنند و سپس…

ادامه مطلب

پیدا کردن ویژگی های اصلی در نمودارهای رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

Academic IELTS Writing Task 1 – Finding the Main Features پیدا کردن ویژگی های اصلی در نمودارهای رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک به صورت سوال یک نمونه از سوالات رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing…

ادامه مطلب

توصیف شباهت ها و تفاوت ها – رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

Academic IELTS Writing Task 1 – Describing Similarities & Differences توصیف شباهت ها و تفاوت ها – رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک چه در توصیف روند ها Describing Trends و چه در رتبه دهی آیتم…

ادامه مطلب

مقایسه و رتبه دهی آیتم ها – رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

Academic IELTS Writing Task 1 – Ranking items: Comparing & Contrasting مقایسه و رتبه دهی آیتم ها – رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک گفته شد که یکی از دو کاری که باید در رایتینگ تسک…

ادامه مطلب

توصیف روندها – رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

Academic IELTS Writing Task 1 – Describing Trends توصیف روندها – رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک همانطور که گفته شد، یکی از دو کاری که باید در رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1…

ادامه مطلب

معرفی انواع نمودارهای رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

Academic IELTS Writing Task 1 Different Visuals معرفی انواع نمودارهای رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک انواع نمودارهای رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول آکادمیک Academic که یک گزارشِ واقعیت از روی…

ادامه مطلب

معرفی رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

150 150 آکادمی اکسیر

Academic IELTS Writing Task 1 – IELTS Reports & Factual Summaries معرفی رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک – گزارشات آیلتس رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول آکادمیک Academic یک خلاصه واقعیت…

ادامه مطلب
مقالات سه سوالی در رایتینگ تسک ۲ آیلتس

مقالات سه سوالی در رایتینگ تسک ۲ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Writing Task 2 – IELTS Essays – Three Question Rubrics مقالات سه سوالی در رایتینگ تسک ۲ آیلتس مقاله Essay های سه سوالی آیلتس IELTS 3Qs Essays ترکیب سه سوال است. نوع این سه…

ادامه مطلب
مقالات دو سوالی در رایتینگ تسک ۲ آیلتس

مقالات دو سوالی در رایتینگ تسک ۲ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Writing Task 2 – IELTS Essays – Two Question Rubrics مقالات دو سوالی در رایتینگ تسک ۲ آیلتس همانطور که می دانید، دو سوالی های مقالات آیلتس IELTS Essays یا ترکیب دو سوال غیراستدلالی…

ادامه مطلب
مقالات یک سوالی در رایتینگ تسک 2 آیلتس

مقالات یک سوالی در رایتینگ تسک ۲ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Writing Task 2 – IELTS Essays – One Question Rubrics مقالات یک سوالی در رایتینگ تسک ۲ آیلتس قبلا گفته شد که نوع یک سوالی مقاله های آیلتس IELTS Essays از نوع Argumentative یا…

ادامه مطلب
معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس

معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Writing Task 2 Assessment Criteria معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس: برای کسب آمادگی در رایتینگ تسک ۲ آیلتس IELTS Writing Task…

ادامه مطلب
انواع پاراگراف های نتیجه گیری در سوالات رایتینگ تسک 2 آیلتس

انواع پاراگراف های نتیجه گیری در سوالات رایتینگ تسک ۲ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Writing Task 2 – IELTS Essays – Concluding Paragraphs انواع پاراگراف های نتیجه گیری در سوالات رایتینگ تسک ۲ آیلتس انواع پاراگراف های نتیجه گیری در سوالات رایتینگ تسک ۲ آیلتس: پیشتر گفتیم که…

ادامه مطلب
انواع پاراگراف های بدنه در سوالات رایتینگ تسک 2 آیلتس

انواع پاراگراف های بدنه در سوالات رایتینگ تسک ۲ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Writing Task 2 – IELTS Essays – Body Paragraphs انواع پاراگراف های بدنه در سوالات رایتینگ تسک ۲ آیلتس انواع پاراگراف های بدنه در سوالات رایتینگ تسک ۲ آیلتس: قبلا گفته شد که هر…

ادامه مطلب
انواع پاراگراف های مقدمه در سوالات رایتینگ تسک 2 آیلتس

انواع پاراگراف های مقدمه در سوالات رایتینگ تسک ۲ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Writing Task 2 – IELTS Essays – Introductory Paragraphs انواع پاراگراف های مقدمه در سوالات رایتینگ تسک ۲ آیلتس انواع پاراگراف های مقدمه در سوالات رایتینگ تسک ۲ آیلتس: همانطور که قبلا گفته شد،…

ادامه مطلب
انواع سوالات رایتینگ تسک 2 آیلتس

انواع سوالات رایتینگ تسک ۲ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Writing Task 2 – Different IELTS Essays Rubrics انواع سوالات رایتینگ تسک ۲ آیلتس – مقالات آیلتس رایتینگ تسک ۲ آیلتس IELTS Writing Task 2 را به چند مدل مختلف طبقه بندی می کنند.…

ادامه مطلب
رایتینگ تسک ۲ آیلتس

رایتینگ تسک ۲ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Writing Task 2 – IELTS Essays معرفی رایتینگ تسک ۲ آیلتس – مقالات آیلتس رایتینگ تسک ۲ آیلتس IELTS Writing Task 2 در ماژول های آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training یکسان است…

ادامه مطلب

رایتینگ آیلتس

150 150 آکادمی اکسیر

IELTS Writing Introduction معرفی رایتینگ آیلتس – مهارت نوشتاری آیلتس رایتینگ آیلتس IELTS Writing آخرین مهارت آزمون کتبی آیلتس IELTS می باشد. با توجه به موضوعات داده شده، از متقاضی آیلتس IELTS درخواست می شود…

ادامه مطلب
مدیریت استرس در آزمون اسپیکینگ آیلتس

مدیریت استرس در آزمون اسپیکینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Speaking – Stress Management مدیریت استرس در آزمون اسپیکینگ آیلتس – مهارت گفتاری آیلتس تمام مشکلات گرامری، تلفظی، موضوعی و ایده ها و آمادگی برای مهارت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking یک طرف و اینکه…

ادامه مطلب
معیارهای تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

معیارهای تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Speaking Assessment Criteria معیارهای تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس – مهارت گفتاری آیلتس شاید برای شما هم سوال باشد که مهارت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking چطور مورد ارزیابی قرار گرفته و نمره دهی…

ادامه مطلب
بخش سوم اسپیکینگ آیلتس

بخش سوم اسپیکینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Speaking Part 3 بخش سوم اسپیکینگ آیلتس – مهارت گفتاری آیلتس به دنبال موضوعی که در بخش دوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking مطرح شد، بخش سوم Part 3 مهارت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking باز…

ادامه مطلب
بخش دوم اسپیکینگ آیلتس

بخش دوم اسپیکینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Speaking Part 2 بخش دوم اسپیکینگ آیلتس – مهارت گفتاری آیلتس بخش دوم اسپیکینگ آیلتس یک منولوگ Monologue می باشد یعنی ممتحن آیلتس IELTS Examiner یک موضوع بر روی یک کارت معروف به Cure…

ادامه مطلب
بخش اول اسپیکینگ آیلتس

بخش اول اسپیکینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Speaking Part 1 بخش اول اسپیکینگ آیلتس – مهارت گفتاری آیلتس بخش اول Part 1 مهارت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking یک دیالوگ Dialogue بین ممتحن آیلتس IELTS Examiner و متقاضی آیلتس IELTS Candidate بوده…

ادامه مطلب
معرفی اسپیکینگ آیلتس

معرفی اسپیکینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Speaking Introduction معرفی اسپیکینگ آیلتس – مهارت گفتاری در آیلتس در آزمون آیلتس IELTS اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking در یک روز و آزمون های کتبی (Listening, Reading, Writing) در یک روز دیگر برگزار می…

ادامه مطلب
سوالات کامل کردنی در ریدینگ آیلتس

سوالات کامل کردنی در ریدینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Reading – Completion Questions سوالات کامل کردنی در ریدینگ آیلتس در ریدینگ آیلتس IELTS Reading سوالات Completion چه سوالاتی هستند؟ در میان جملات و عباراتی داده شده، جای خالی هایی وجود دارد که باید…

ادامه مطلب
سوالات پاسخ کوتاه در ریدینگ آیلتس

سوالات پاسخ کوتاه در ریدینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Reading – Short Answer Questions سوالات پاسخ کوتاه در ریدینگ آیلتس در ریدینگ آیلتس IELTS Reading سوالات Short Answer یا پاسخ کوتاه چه سوالاتی هستند؟ سوالات پاسخ کوتاه Short Answer همان طور که از…

ادامه مطلب
سوالات چندگزینه ای در ریدینگ آیلتس

سوالات چندگزینه ای در ریدینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Reading – Multiple Choice Questions سوالات چندگزینه ای در ریدینگ آیلتس در ریدینگ آیلتس IELTS Reading سوالات Multiple Choice چه سوالاتی هستند؟ سوالات Multiple Choice یا چند گزینه ای در ریدینگ آیلتس IELTS Reading…

ادامه مطلب
سوالات جور کردنی در ریدینگ آیلتس

سوالات جور کردنی در ریدینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Reading – Matching Questions سوالات جور کردنی در ریدینگ آیلتس در ریدینگ آیلتس IELTS Reading سوالات Matching چه سوالاتی هستند؟ دو سری آیتم Item در سوالات Matching در ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر…

ادامه مطلب
سوالات Yes, No, Not Given

سوالات Yes, No, Not Given

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Reading – Yes, No, Not Given Questions سوالات “بله، خیر، نداده” در ریدینگ آیلتس در ریدینگ آیلتس IELTS Reading سوالات Yes, No, Not Given چه سوالاتی هستند؟ سوالاتYes, No, Not Given  ریدینگ آیلتس IELTS…

ادامه مطلب
سوالات True, False, Not Given

سوالات True, False, Not Given

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Reading – True, False, Not Given Questions سوالات “درست، غلط، نداده” در ریدینگ آیلتس در ریدینگ آیلتس IELTS Reading سوالات True, False, Not Given چه سوالاتی هستند؟ سوالات True, False, Not Given  ریدینگ آیلتس…

ادامه مطلب
ترتیب سوالات ریدینگ آیلتس

ترتیب سوالات ریدینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Reading Questions Order ترتیب سوالات ریدینگ آیلتس پاسخ سوالات ریدینگ آیلتس IELTS Reading چه ترتیبی دارند و کجا پیدا می شوند؟ قبلا گفتیم که سوالات ریدینگ آیلتس IELTS Reading پنج نوع کلی و ۱۸نوع…

ادامه مطلب
سوالات ریدینگ آیلتس

سوالات ریدینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Reading Questions سوالات ریدینگ آیلتس   در ریدینگ آیلتس IELTS Reading سوالات به صورت کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟ سوالات ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال…

ادامه مطلب
معرفی ریدینگ آیلتس

معرفی ریدینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Reading Introduction ریدینگ آیلتس – مهارت خواندن و درک مطلب در آیلتس در ریدینگ آیلتس IELTS Reading چند بخش وجود دارد؟ ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ…

ادامه مطلب

لیسنینگ آیلتس

150 150 آکادمی اکسیر

شما فقط یک بار صوت لیسنینگ IELTS را می شنوید و این IELTS Recording‌ تکرار نمی شود. قبل از پخش هر قسمت Listening آیلتس، زمان کوتاهی به متقاضیان داده می شود تا به سوالات نگاهی…

ادامه مطلب
مهارت های لازم برای لیسنینگ آیلتس

مهارت های لازم برای لیسنینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Listening Skills مهارت های لازم برای لیسنینگ آیلتس – شنیداری آیلتس اولین مهارت لازم برای موفقیت در لیسنینگ آیلتس – پیش بینی کردن در لیسنینگ آیلتس IELTS Listening با توجه به اینکه متقاضیان آیلتس…

ادامه مطلب
بخش های لیسنینگ آیلتس

بخش های لیسنینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

بخش های لیسنینگ آیلتس – شنیداری آیلتس IELTS Listening Sections لیسنینگ آیلتس چند قسمت یا بخش دارد؟ شنیداری آزمون آیلتس در ۴ قسمت (۴ Sections) پخش می شود. هر بخش در Listening‌ آیلتس ۱۰ سوال…

ادامه مطلب
استراتژی کلی لیسنینگ آیلتس

استراتژی کلی لیسنینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Listening Overall Strategy استراتژی کلی لیسنینگ آیلتس – شنیداری آیلتس یک استراتژی کلی یعنی قدم به قدم آنچه می بایست در یک پروسه انجام شود. در این مطلب می خواهیم استراتژی کلی لیسنینگ آیلتس…

ادامه مطلب
نکات لیسنینگ آیلتس

نکات لیسنینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

IELTS Listening Tips نکات لیسنینگ آیلتس – شنیداری آیلتس نکته اول لیسنینگ آیلتس نکته اول لیسنینگ آیلتس IELTS Listening اینست که مادام باید از Recording یا صوت لیسنینگ جلو باشید. این به چه معناست؟ جلو…

ادامه مطلب
معرفی لیسنینگ آیلتس

معرفی لیسنینگ آیلتس

1350 600 آکادمی اکسیر

در لیسنینگ آیلتس چه شنیده می شود و چند سوال دارد؟ در بـــــــخش شــــــنیداری آزمـــــــون آیلتس، شــــــما گفتـــگــوها و صــحـــبت هـــــای تـــک نــفــــــره ای را در ۴ قـــســـمـــت می شــــــنوید. Listening‌ آیلتــس حـــدوداً سی دقــــیقه…

ادامه مطلب

آزمون آیلتس برای کار

150 150 آکادمی اکسیر

آزمون آیلتس برای کار IELTS for work کارفرمایان، افراد حرفه ای و انجمن ها آیلتس را می پذیرند! کار در مراکز و سازمان های حرفه ای آزمون آیلتس برای کار : در بیشتر کشورهایی که…

ادامه مطلب

آزمون آیلتس برای تحصیل

150 150 آکادمی اکسیر

آزمون آیلتس برای تحصیل IELTS for Study مدرک زبانی پذیرفته شده توسط بیش از ده هزار موسسه در سرتاسر جهان برای تحصیل در کشورهای انگلیسی زبان، دو نوع آیلتس وجود دارد: آیلتس آکادمیک – IELTS…

ادامه مطلب

آزمون آیلتس برای مهاجرت

150 150 آکادمی اکسیر

آزمون آیلتس برای مهاجرت IELTS for Migration پذیرفته شده توسط استرالیا، کانادا، نیوزلند و بریتانیا آیلتس و استرالیا آزمون آیلتس برای انواع متفاوتی از ویزاهای استرالیا همچون اقامت دائم پذیرفته می شود. آزمون IELTS همچنین…

ادامه مطلب

معرفی آزمون آیلتس

150 150 آکادمی اکسیر

مقدمه ای بر آزمون آیلتس IELTS Introduction معرفی آزمون آیلتس IELTS آزمون آیلتس (IELTS: International English Language Testing System) آزمونی می باشد که میزان آمادگی داوطلبان برای ادامه تحصیل، فراگیـری مهارتهـای تخصصـی، کار و اقامـت…

ادامه مطلب

دنیایتان را تکان می دهیم

تا دیگران را شکست دهید

شاهکار و هنر دست برای فوق العادگی


آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
IELTS, TOEFL and PTE

لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg