افعال استثنا در ساخت مصدر های Gerund و Infinitive

افعال استثنا در ساخت مصدر های Gerund و Infinitive

150 150 آکادمی اکسیر

افعال استثنا در ساخت مصدر های Gerund و Infinitive

Exceptional Verbs in making Gerunds and Infinitives

در مبحث مصدرهای Gerund  و یا Infinitive گاهی اوقات به افعالی می رسیم، که بعد از آنها هم می توان ازGerund  استفاده کرد و هم ازInfinitive . اما این می تواند معنای متفاوتی داشته باشد.

با فعل Remember  شروع می کنیم. اگر بعد از این فعل Gerund بیاید، یک معنا و اگر بعدش Infinitive استفاده شود، معنای دیگری خواهد داشت.

مصدر با فعل Remember

اگر بعد از فعلRemember  از Gerund استفاده کنیم، به معنای یک خاطره است که در گذشته اتفاق افتاده و شخص الان به یاد می آورد.

مثال:

e.g. I remember going to the beach when I was a child.

معادل فارسی چیزی شبیه به این می شود: “یادمه بچه که بودم می رفتیم ساحل.”

مثال بعدی:

e.g. He remembers closing the door.

معادل فارسی چیزی شبیه به این می شود: “بستنِ در رو یادش میاد.”

اما Remember + Infinitive معنای متفاوتی دارد. به این معناست که شما به یاد بیاورید که الان و یا در گذشته کاری را انجام دهید. برای مثال در گذشته یادتون افتاده که کاری را انجام دهید و انجام دادید. در این مورد از Remember + Infinitive استفاده می کنیم.

مثال:

e.g. I remembered to buy milk.

معادل فارسی چیزی شبیه به این می شود: “یادم افتاد که شیر بخرم.”

مثالی دیگر:

e.g. She remembered to send a card to her grandmother.

معادل فارسی چیزی شبیه به این می شود: “یادش افتاد که یک کارت برای مادربزرگش بفرسته.”

پس Remember  درGerund  وInfinitive  معنای متفاوتی دارد.

 

مصدر با فعل Forget

”Forget doing something”  و” “Forget to do something

فعل بعدی، فعل Forget است. این فعل هم دقیقا Opposite یا مخالف Remember هست. این فعل همراهGerund  بیانگر یک خاطره است و باInfinitive  بیانگر این است، که شخص فراموش کند که کاری را انجام دهد.

e.g. 1) Have we really studied this topic before? I’ve forgot reading about it.

“یادم نیست که خواندیم. این خاطره را ندارم. فراموش کرده ام.”

e.g. 2) I told my sister that we’d spent Christmas at Granny’s house in 1985, but he’d forgotten going there.

 

اما Forget + Infinitive به این معناست که فراموش کنید که کاری را انجام دهید. بحث خاطره مطرح نیست.

e.g. I forgot to call my mother.

“فراموش کردم که با مادرم تماس بگیرم.”

e.g. She keeps forgetting to bring his book back.

همیشه فراموش می کند که کتابش را برگرداند.

 

مصدر با فعل Try

فعل سوم، فعل Try است.

”Try doing something”  و” “Try to do something

عبارت Try Doing Something فقط در حد تست و آزمایش است و در واقع شخص قطعا نمی خواهد این کار را انجام دهد، فقط می خواهد آزمایش کند. در این موارد ازTry + Gerund  استفاده می کنیم.

مثال:

e.g. I wanted to stop smoking, so I tried using nicotine patches.

این یعنی شخص Nicotine Patches را تست کرده است چرا که می خواسته است سیگار را ترک کند.

e.g. She tried giving up chocolate, but it didn’t help her lose weight.

تست کرده است که کنار گذاشتن شکلات چطور است، اما این کار کمکی به کم کردن وزنش نکرد.

پس Try + Gerund بیانگر یک آزمایش هست.

اماTry + Infinitive  یعنی قطعا شخص کار را عمل انجام دهد و دیگه آزمایش نمی کند و یا ارزیابی نمی کند، کار را قطعا انجام می دهد.

مثال:

e.g. She tried to catch the bus, but she couldn’t run fast enough.

رفت که به اتوبوس برسد ولی نتونست به اندازه ی کافی سریع بدو اد.

e.g. I’ll try to carry the suitcase, but it looks too heavy for me.

“سعی می کنم بیارمش برات ولی خیلی سنگین به نظر میرسه.”

 

در مثال های بالا، شخص قطعا قصد انجام کار را دارد اما به هر دلیلی نتوانست آن را انجام دهد.

تفاوت این موارد را ببینید:

e.g. I tried giving up chocolate.

e.g. I tried to give up chocolate.

مثال بعد:

e.g. It was too hot in the room. I tried opening the window.

چون اتاق گرم بود، چک کرد ببیند می تواند پنجره را باز کند.

e.g. I tried to open the window, but I couldn’t because it was stuck.

اما در این مثال می گوید که طرف رفت تا پنجره را باز کند اما چون پنجره گیر کرده بود، نتوانست آن را باز کنم.

 

مصدر با فعل Stop

به سراغ فعل Stop می رویم.

”Stop Doing Something” و “Stop to Do Something”

 Stop Doing Something یعنی کاری را دیگر انجام ندهید؛ یا به عبارتی آن را کنار بگذارید.

مثال:

e.g. I stopped working when I was expecting a baby.

وقتی باردار شدم، دیگر کار نکردم.

e.g. My grandmother stopped driving when she was 85.

مادربزرگم وقتی به 85 سالگی رسید دیگر رانندگی نکرد.

e.g. My boss came into the room, so I stopped browsing the internet.

رئیسم به اتاق آمد، پس دیگر وبگردی نکردم.

e.g. There was a fire alarm, so I stopped eating and went outside.

صدای آلارم حریق را شنیدم، پس دیگر غذا نخوردم و به بیرون رفتم.

 

پس Stop + Gerund یعنی کاری را متوقف کردن، اما Stop + Infinitive به این معناست که کاری که الان در حال انجام آن هستید را متوقف کنید تا کار دیگری انجام دهید.

مثال:

e.g. I stopped to eat lunch.

مثال بالا به این معناست که داشتم حرکت می کردم و ایستادم یا خودرو را نگه داشتم تا نهار بخورم.

e.g. He stopped the bus to get a cup of coffee.

اتوبوس را نگاه داشت تا یک فنجان قهوه بگیرد.

پس Stop to Do Something به این معناست، که کاری را که الان درحال انجام آن هستید را متوقف کنید تا کار دیگری  را انجام دهید.

به این مثال دقت کنید و تفاوت این دو مورد را ببینید:

e.g. I stopped smoking.

سیگار کشیدن را کنار گذاشتم  یا اینکه الان سیگار می کشیدم و آن را دور انداختم .

e.g. I stopped to smoke.

داشتم راه میرفتم و ایستادم که سیگار بکشم.

این هم تفاوت بین “stop + Gerund ” و “stop + Infinitive”

 

مصدر با فعل Regret

حالا به سراغ فعل Regret + Gerund  و Regret + Infinitive می رویم.

” Regret doing something”  و” “Regret to do something

عبارت “Regret Doing Something” یعنی الان شما ابراز پشیمانی یا تاسف می کنید.

مثال:

e.g. I regret going to bed so late. I’m really tired today.

 یعنی این که شخص از اینکه دیر خوابیده ابراز پشیمانی می کند.

e.g. She regrets leaving school when she was sixteen. She wishes that she had studied more and then gone to university.

طرف از اینکه وقتی شانزده سالش بوده مدرسه رو ترک کرده ابراز پشیمانی می کنه. میگه ای کاش بیشتر درس خونده بود و بعد رفته بود دانشگاه.

 

اما Regret + to Do Something چه معنایی دارد؟ از این ساختار استفاده می کنیم تا اخبار بد را به مخاطب انتقال دهیم. در واقع می خواهیم بگوییم، “متاسفم که این خبر را به شما می دهم”.

مثال:

e.g. I regret to tell you that the train has been delayed.

خبر بد اینکه قطار تاخیر دارد.

e.g. The company regrets to inform employees that the London office will close next year.

شرکت متاسفانه خبر بدی دارد: دفتر لندن در سال آینده بسته خواهد شد.

پس Regret + Infinitive بیانگر یک اخبار بد می باشد.

 

نوبت شماست!

با هر دو ساختار مصدر Gerund و Infinitive برای افعال استثنای فوق چند مثال بزنید و تمرین کنید.

 

هیچ نظری وجود ندارد


   آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
   IELTS, TOEFL and PTE

   لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
   آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

   تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
   ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
   روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
   نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
   کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg