جایگزین های کلمه if در جملات شرطی

جایگزین های کلمه if در جملات شرطی

150 150 آکادمی اکسیر

جایگزین های کلمه if در جملات شرطی

Alternatives to If in Conditional Sentences

در این اکسیر می خواهیم به شما بگوییم که در تمامی جملات شرطی چه کلماتی دیگری می توانیم به جای if استفاده کنیم.

کلمات جایگزین if در جملات شرطی

Alternatives to If in Conditional Sentences

Provided (that)/ Providing (that)

You will pass the exam providing that you study pretty well.

اگر یا تحت این شرایط که درس را خوب بخوانی، آزمون را پاس خواهی کرد.

یک مقدار فضای این لغت آکادمیک است و خیلی در Spoken English متداول نیست.

In case (Precaution)

در همه جا کاربرد دارد، هم در written و هم spoken. به مفهوم احتیاط می باشد.

You should keep this reference number in case there are any problems. (there might be problems later.)

این کد پیگیری را یک جا یادداشت کنید که اگراحیانا مشکلی پیش اومد بتوانید ارایه کنید.

Take your umbrella in case it rains.

چترت را ببر اگر احیانا بارید بتوانی استفاده کنی.

As soon as / when

در این موقعیت شرایط خاصی برای ما قرار نمیدن و فقط می خواهند بگویند وقتی تایمش رسید این اتفاق می افتد.

I’ll call you back as soon as I finish my homework.

Unless (If not)

I would continue my education overseas unless I could not get scholarship.

I would continue my education overseas if I could get scholarship.

مثال دیگر:

This will not happen unless the government devise a plan/scheme for this issue.

You will pass the exam unless you don’t study well.

شما آزمون را پاس میکنی مگر اینکه خوب درس نخونی.

You will pass the exam if you study well.

الان برید تمام جملات شرطی را review کنید و ببینید چگونه می شود این alternative ها را در آنها جایگزین کرد و جمله شاخت. این کلمات خیلی مهم هستند و جملات شرطی را فقط با if نشناسید و قطعا روی alternative ها هم کار کنید.

یک نگاه کلی می خواهیم تمامی جملات شرطی را در زبان انگلیسی برای شما مرور کنیم.

جملات شرطی پنج دسته بودند: صفر، یک، دو، سه، و ترکیبی

که ترکیبی ها خودشان چند دسته هستند و ما یکی از متداول ترین ها را انتخاب کردیم.

 

Structure

concept

conditionals

If butter is heated, it melts.

Facts,Rules,Habits,etc.

Zero

If it rains today, we will get in trouble.

Present/Future real

1st

If I were wealthey, I would found schools!

Future Unreal(Hypothetical situations)

2st

If she had tried, she would have been closen!

Past Unreal(Too Late Conditions)

3st

If she had tried, she would be one of them new.

Past Possibilities and Present results

Mixed

 

هیچ نظری وجود ندارد


   آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
   IELTS, TOEFL and PTE

   لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
   آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

   تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
   ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
   روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
   نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
   کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg