اکسیر زبان انگلیسی عمومی – General English Elixir

 

عبارت اکسیر زبان انگلیسی عمومی – General English چیست؟

چند کتاب، جزوه، وبسایت و منبع مختلف در رابطه با آموزش زبان انگلیسی دیده اید؟ شاید این رقم از صد بگذرد. این کتب آموزشی زبان انگلیسی هر کدام با نگرش و روش خود طراحی شده اند و بسیاری از آن ها روند کندی دارند. اساتید زبان انگلیسی در سرتاسر دنیا نیز هر کدام به شیوه ی خاص خوشان اقدام به آموزش زبان انگلیسی می کنند.

آموزش زبان انگلیسی، به بیان ساده، چکیده ی ده ها کتاب، جزوه و منابع آموزشی زبان انگلیسی است که به سادگی نوشیدن به شما کمک می کند به نمره ی دلخواه دست پیدا کنید. اکسیر در حال حاضر متقاضیان ایرانی را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و این مجموعه ی آموزشی می تواند برای ایرانیان متقاضی یادگیری زبان بهترین باشد. به کمک این مجموعه آموزشی، هر متقاضی می تواند به سطح مورد نظرش در زبان انگلیسی برسد.

ساختار مجهول چطور ساخته می شود؟

150 150 آکادمی اکسیر

ساختار مجهول چطور ساخته می شود؟ How to make the Passive Voice: در این اکسیر به شما می گوییم که چطور ساختار مجهول بسازیم که شامل چهار مرحله می شود. در ابتدا باید مطمئن شویم…

ادامه مطلب

ساختار مجهول در گرامر انگلیسی

150 150 آکادمی اکسیر

ساختار مجهول در گرامر انگلیسی English Grammar – Passive Voice   تعریف: ساختار مجهول یا Passive Voice در گرامر انگلیسی ساختاری است که فاقد بخش فاعل می باشد و متمرکز روی مفعول می باشد؛ پس…

ادامه مطلب

کاربردها و مفاهیم افعال کمکی مدال

150 150 آکادمی اکسیر

کاربردها و مفاهیم افعال کمکی مدال English Grammar – Modal Auxiliaries Concepts انواع مفاهیم و کاربردهای افعال کمکی مُدال Modal در گرامر انگلیسی همانطور که گفته شد، افعال مُدال Modal هر کدام کاربردهای مختلفی دارند…

ادامه مطلب

فعل کمکی مُدال Will

150 150 آکادمی اکسیر

فعل کمکی مُدال Will English Grammar – Modal Auxiliary: Will گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره تعریف: فعل کمکی مُدال Will فعلی کاربردهای بسیاری داشته و به وفور در…

ادامه مطلب

فعل کمکی مُدال Would

150 150 آکادمی اکسیر

فعل کمکی مُدال Would English Grammar – Modal Auxiliary: Would گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره تعریف: فعل مُدال کمکی Would فعلی بسیار پر کاربرد است که معمولا…

ادامه مطلب

فعل کمکی مُدال Shall

150 150 آکادمی اکسیر

فعل کمکی مُدال Shall English Grammar – Modal Auxiliary: Shall گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره تعریف: فعل کمکی مُدال Shall‌ هم جزء انواع افعال مودال انگلیسی می…

ادامه مطلب

فعل کمکی مُدال Should

150 150 آکادمی اکسیر

فعل کمکی مُدال Should English Grammar – Modal Auxiliary: Should گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره تعریف: فعل کمکی مُدال Should یک فعل مودال دیگر است که در…

ادامه مطلب

ساختار مُدال May/Might as Well

150 150 آکادمی اکسیر

افعال کمکی – ساختار مُدال May/Might as Well English Grammar – Modal Auxiliaries: May/Might as Well گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره تعریف: این ساختار برای بیان آن…

ادامه مطلب

گذشته مستمر در گرامر انگلیسی

150 150 آکادمی اکسیر

گذشته مستمر در گرامر انگلیسی English Grammar – Past Progressive Tense   تعریف: گذشته مستمر یا گذشته استمراری (Past Progressive/Continuous) در زبان انگلیسی یک ساختار منحصربفرد داشته اما دارای سه مفهوم و کاربرد است.  …

ادامه مطلب
دستور زبان یا گرامر انگلیسی

معرفی دستور زبان یا گرامر انگلیسی

1350 600 آکادمی اکسیر

دستور زبان یا گرامر انگلیسی English Grammar   تعریف گرامر انگلیسی: دستور زبان یا گرامر در هر زبانی یعنی آرایش خاص کلمات با نقش های مختلف در کنار یکدیگر. شامل گرامر انگلیسی.   چرا گرامر…

ادامه مطلب

افعال کمکی مُدال May و Might

150 150 آکادمی اکسیر

افعال کمکی مُدال May و Might English Grammar – Modal Auxiliaries: May and Might گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره تعریف: افعال مودال May و Might درست مثل…

ادامه مطلب

ساختارهای منفی فعل کمکی مُدال Must و فعل اصلی Have to

150 150 آکادمی اکسیر

ساختارهای منفی فعل کمکی مُدال Must و فعل اصلی Have to English Grammar – Negative Forms of Modal Auxiliary Must and Main Verb Have to: Mustn’t and don’t have to Mustn’t و don’t have to –…

ادامه مطلب

فعل کمکی مُدال Must و فعل اصلی Have to

150 150 آکادمی اکسیر

فعل مُدال Must و فعل اصلی Have to English Grammar – Modal Auxiliary Must and Main Verb Have to گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره فعل کمکی Must…

ادامه مطلب

فعل کمکی مُدال Must به همراه Can’t

150 150 آکادمی اکسیر

فعل کمکی مُدال Must به همراه Can’t English Grammar – Modal Auxiliary: Must (and Can’t) گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره تعریف: فعل مودال Must درست مثل همه…

ادامه مطلب

حال کامل یا ماضی نقلی – Present Perfect Simple

150 150 آکادمی اکسیر

حال کامل ساده یا ماضی نقلی در گرامر انگلیسی English Grammar – Present Perfect Tense   تعریف: حال کامل (Present Perfect) که در فارسی آن را ماضی نقلی می نامیم در زبان انگلیسی یک ساختار…

ادامه مطلب

جایگزین افعال مُدال Can و Could – ساختار to Be Able to

150 150 آکادمی اکسیر

جایگزین افعال مُدال Can و Could – ساختار to Be Able to Alternative to Modal Auxiliaries Can and Could: to Be Able to گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و…

ادامه مطلب

فعل کمکی مُدال Could

150 150 آکادمی اکسیر

فعل کمکی مُدال Could English Grammar – Modal Auxiliary: Could گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره تعریف: فعل مدال Could درست مثل همه ی افعال کمکی Modal می…

ادامه مطلب

فعل کمکی مُدال Can

150 150 آکادمی اکسیر

فعل کمکی مُدال Can English Grammar – Modal Auxiliary: Can گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره تعریف: فعل کمکی can dh فعل مُدال Can درست مثل همه ی…

ادامه مطلب
افعال کمکی مُدال

افعال کمکی مُدال – Modal Auxiliary Verbs

1350 600 آکادمی اکسیر

افعال کمکی مدال در گرامر انگلیسی English Grammar – Modal Auxiliary Verbs گرامر انگلیسی برای آزمون های آیلتس، تافل، PTE، GRE، OET، CAE، و غیره تعریف افعال کمکی مدال: افعال انگلیسی به دو دسته ی…

ادامه مطلب

حال استمراری یا مُستمر – Present Progressive

150 150 آکادمی اکسیر

حال مستمر در گرامر انگلیسی English Grammar – Present Progressive Tense   تعریف: حال استمراری یا مُستمر (Present Progressive/Continuous) در زبان انگلیسی یک ساختار منحصربفرد داشته اما دارای پنج مفهوم و کاربرد است. English Tenses…

ادامه مطلب

حال ساده – Present Simple

150 150 آکادمی اکسیر

حال ساده در گرامر انگلیسی English Grammar – Present Simple Tense   تعریف: حال ساده (Present Simple) در زبان انگلیسی یک ساختار منحصربفرد داشته اما دارای هفت مفهوم و کاربرد است.   ساختار حال ساده…

ادامه مطلب

معرفی حالت های زمانی – English Tenses

150 150 آکادمی اکسیر

معرفی حالت های زمانی در گرامر انگلیسی English Grammar – Tenses   تعریف: حالت های زمانی زبان انگلیسی (Tenses) که به اشتباه بعضی ها آن را زمان های انگلیسی می نامند و در زبان انگلیسی…

ادامه مطلب

دنیایتان را تکان می دهیم

تا دیگران را شکست دهید

شاهکار و هنر دست برای فوق العادگی


آکادمی اکسیر، تنها مرکز تخصصی آمادگی آزمون های
IELTS, TOEFL and PTE

لبه ی چاقو هرچقدر ظریف تر باشد برنده تر است چرا که تمرکز زیادی روی ظرافت و دقت آن گذاشته شده است.
آکادمی اکسیر تمام تمرکزش روی آمادگی آزمون های IELTS، TOEFL و PTE می باشد.

تلفن پاسخگو: ۶۶۹۸۰۰۸۲ – ۶۶۹۸۰۰۷۲
ساعت کاری مجموعه: ۲۱:۰۰ – ۹:۳۰
روزهای کاری مجموعه: شنبه تا پنجشنبه
نشانی: تهران – ضلع جنوبی خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، رو به روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه شش
کانال تلگرام‌ اکسیرآکادمی: t.me/ExirAcademyOrg